Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0373

Název projektu: Škola digitálního věku

Financování projektu: Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory: 7.1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Doba realizace: 1. 9. 2012 - 31. 8. 2014

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění výuky s využitím moderních hardwarových a softwarových prostředků, při současném sledování nových trendů ve vytipovaných oblastech výuky v souladu s ŠVP.

Vytvořené sady DUMů