Evropský den jazyků

Jiřina Sedláková
15. 05. 2022
Fotogalerie (9)

Již od počátku 21. století si každoročně na konci září celá Evropa připomíná důležitost jazykového vzdělávání – 26. září totiž slavíme „Evropský den jazyků“ – a ani tento rok nebyl výjimkou. Vyučující cizích jazyků připravili učebnu s osmi stanovišti, přičemž každé z nich nabízelo studentům jinou aktivitu. V rámci vyučování byli studenti jednotlivých tříd rozřazeni do malých skupin, ve kterých se poté společnými silami snažili nabízené aktivity správně vyřešit. Studenti se seznámili s tradičními jídly typickými pro jednotlivé země, pomocí slepé mapy přiřazovali státy v Evropě, poznávali vlajky nebo se seznámili s anglickým a ruským lexikem, které kvůli podobnosti mezi českým jazykem a jazykem cílovým činí studentům často problémy. Vyučující byli po celou dobu připraveni studentům podat pomocnou ruku a objasnit problematické jevy tak, aby z nabízených aktivit studenti vytěžili maximum pro budoucí potřebu.

Celá akce se setkala s pozitivním ohlasem, každý z nás si totiž uvědomoval a stále uvědomuje důležitost slov pana T. G. Masaryka – „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“

                                                                                                                                                                              Mgr. Tomáš Kožusznik, Mgr. Jiřina Sedláková