Návštěva knihovny

Jiřina Sedláková
15. 05. 2022
Fotogalerie (6)

Žáci ze třídy 1. A, 1. B, 1. C a 1. D zažili během září něco neobvyklého – netradiční výuku literatury přímo v prostorách městské knihovny. Hned v úvodu, po milém přivítání, seznámila vedoucí knihovny Bc. Hana Haltmarová žáky s vývojem písma, vznikem papíru a knih. Poutavou prezentaci sledovali žáci s velkým zájmem a někteří dokonce ohromili i svými znalostmi z dané problematiky. Po úvodní teoretické části následovala práce s knihami. Studenti plnili různé úkoly, které využijí nejen v hodinách českého jazyka. Snažili se vyhledávat zajímavé informace, procvičovali čtení s porozuměním apod. Bylo příjemné sledovat zájem a aktivní zapojování našich studentů.

Po menší přestávce jsme se přemístili do oddělení půjčovny knih. Zde měli za úkol nalézt knihy dle jména autora nebo dle názvu díla. To už bylo obtížnější, ale za pomoci zkušených knihovnic, které je nenápadně navigovaly, žáci zvládali na výbornou. Pro mnohé to byl zážitek, listovat knihou a cítit tu nezaměnitelnou vůni papíru. Věříme, že někteří určitě nebyli v knihovně naposledy a že pomalu budou s láskou objevovat knižní svět plný lákavých příběhů.

                                                                                                                                                                                                                    vyučující CJL