Zdokonalujeme se v angličtině

Jana Skopalová
15. 05. 2022
Na průmyslovce jsme uvítali návštěvníky z USA
Fotogalerie (1)

Beseda se  Seanem a Giannou

Koncem března měla naše škola možnost přivítat dva rodilé mluvčí ze států New York State a Arkansas v USA, kteří v rámci vzdělávacího a výměnného programu Fulbright pro americké studenty působí rok jako lektoři anglického jazyka na různých středních školách v Pardubickém kraji. Studenti 2.-4.ročníků měli možnost během dvou dopoledních výukových bloků vyslechnout zajímavé prezentace o specifikách obou zemí, v nichž Sean a Gianna vyrůstali a studovali. Po samotné prezentaci následovala volná diskuse, kde se studenti aktivně zapojili do debaty. Studenti byli zvídaví a kladli i zapeklité otázky oběma hostům, tudíž chvílemi probíhala velmi živá diskuse na různá témata. Dopolední výuka se tak pro studenty stala poutavou výpravou do jiné kultury a jiných zvyklostí, ale především inspirující zkušeností a možností vyslechnout si životní příběhy dvou mladých lidí, kteří se rozhodli strávit rok života právě v České republice a získat možnost poznat český vzdělávací systém, české zvyklosti a naši krásnou přírodu. Celá akce se vydařila k oboustranné spokojenosti a ukázala, že studenti průmyslové školy jsou zdatnými komunikátory v anglickém jazyce a zároveň mají i široký rozhled v obecných znalostech.