Připravujeme digitální učebnu

Jana Skopalová
15. 05. 2022
Zavádíme moderní technologie
Fotogalerie (1)

Na průmyslovce pokračujeme s modernizací výuky. Snažíme se držet krok s rychle se vyvíjejícími technologiemi. V rámci projektu Olomouckého kraje IKAP II, který je spolufinancován z evropských fondů, jsme vybavili moderními technologiemi učebnu pro výuku jak odborných předmětů, tak cizích jazyků. Dominantou je velkoplošná dotyková obrazovka, která nahrazuje klasickou tabuli i interaktivní tabuli. Studenti byli nadšeni a hned zkoušeli různé možnosti využití této velkoplošné obrazovky. Dále je součástí moderní vybavení pro digitální výuku cizích jazyků, ale také odborných předmětů informačních technologií. Tak by měla vypadat škola 21. století.

Druhou, zcela proměněnou učebnou, je učebna pro výuku virtuální reality. I do této učebny jsme ze stejného projektu získali moderní technologie se špičkovými parametry. Věříme, že tyto nové učebny budou studenty motivovat k aktivnímu studiu a že je výuka na těchto zařízeních bude bavit.