Zdravá generace

Miloš Palla
26. 05. 2022
Škola zapojena do projektu "Zdravá generace".
Fotogalerie (1)

UP v Olomouci vybrala naši školu mezi 6 škol v rámci Olomouckého kraje do projektu "Zdravá generace". Tento projekt již běžel na základních školách, kde se monitorovaly pohybové aktivity žáků. Naši žáci, kteří se do projektu dobrovolně zapojili, dostali speciální náramky, které nejsou napojeny na GPS a monitorují množství funkcí (tep, spánek, pohybové aktivity … ) po dobu 8 dnů. Zaznamenaná data jsou studentům, kteří o ně požádají k dispozici. Součástí projektu je i vyplnění následného testu. Domnívám se, že získaná data budou pro jednotlivé studenty přínosná i z jejich pohledu fyzické kondice a pro PROJEKT poslouží, jako další podklad ke studiu v této oblasti.

Ing. Miloš Palla