Exkurze v elektrárně Třeština - Háj

Jozef Diviš
24. 06. 2022
Žáci třídy 2.A navštívíli tuto architektonicky výjimečnou elektrárnu v blízké obci.
Fotogalerie (20)

Vedoucí/správce/údržbář této elektrárny p. Bureš nám popsal její vybavení i historii. Výklad byl proložen zajímavými příběhy z provozu elektrárny, například o zlomení hřídele jednoho z generátorů nesprávným nafázováním, o občasném výlovu zbloudilých vodáků z náhonu či o telefonování přes elektrické rozvody.

Provoz vlastní elektrárny je dnes už plně automatizovaný, regulace průtoku vody turbínou je řízena počítačem, jen průtok náhonem se provádí ručně.