<< září 2020 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
NAŠI PARTNEŘI

Roušky ve škole od 18.9.2020

Jana Skopalová

2020-09-09 19:36, aktualizováno 2020-09-17 19:59

Mimořádná opatření

V následujícím textu pod pojmem „roušky“ rozumíme jakýkoliv ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Roušky – od 18. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorech staveb. Pro školy to znamená rozšíření povinnosti ze společných prostor – např. chodby a toalety, šatny – i na učebny a laboratoře. Výjimku tvoří hodiny tělesné výchovy, v tělocvičnách tedy žáci roušku mít nemusí. Díky charakteru výuky cizího jazyka, kdy klademe důraz na výslovnost, žáci roušku mít nemusí.

zdroj: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1?highlightWords=covid

Od 18. 9. 2020 ředitel vyžaduje nošení roušek i ve společných prostorách domova mládeže, na pokojích ubytovaní žáci roušku mít nemusí.

mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf

V souvislosti s tímto opatřením mají studenti povinnost nosit do školy minimálně dvě roušky, ve dnech, kdy mají odpolední výuku, měli by mít tři roušky a tyto prostředky rovněž ve smyslu mimořádného opatření také používat!

Od 10.9.2020 zastavujeme provoz výtahu, kde dochází k blízkému kontaktu osob.

Dále je nezbytné dodržovat další hygienická opatření, především mytí a desinfekce rukou, tam kde je to možné dodržet dostatečný odstup, minimální kontakt se žáky jiných tříd.

V jídelně je možné sundat roušku pouze při konzumaci jídla, u stolu se zdržujte se spolužáky ze své třídy, omezte kontakt s žáky jiných tříd.

Chovejme se všichni zodpovědně!