<< duben 2019 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
NAŠI PARTNEŘI

Kriteria přijímacího řízení - 1. kolo

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019-2020 studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika pro 1. kolo

1.  Příjímací řízení

 Ředitel školy o organizaci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika – silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a informační systémy

Celkem 2 třídy oboru elektrotechnika – 66 žáků.

Studium je určeno pro žáky, kteří absolvovali 9. třídu základní školy a je vhodné nejen pro chlapce, ale i pro dívky, kteří chtějí pracovat s PC.

2. Organizace přijímacího řízení

Jednotné přijímací řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vyhlásilo MŠMT. Přijímací řízení bude probíhat ve dnech:

 • 1. řádný termín 1. kola přijímacího řízení                 12. dubna 2019
 • 2. řádný termín 1. kola přijímacího řízení                 15. dubna 2019
 • 1. náhradní termín 1. kola přijímacího řízení            13. května 2019
 • 2. náhradní termín 1. kola přijímacího řízení            14. května 2019

 

Kritéria přijímacího  řízení pro školní rok 2018-2019

1. Pořadí uchazečů o studium

bude stanoveno na základě součtu bodů získaných z výsledků studia na základní škole a součtu bodů z jednotné přijímací zkoušky do naplnění oboru.

Pro školní rok 2019 – 2020 se stanovuje následovně tak, že v přijímacím řízení budou hodnoceni uchazeči níže uvedeným způsobem podle následujících skutečností:

 1. z dosažených bodů z předchozího vzdělávání - 40%
 2. z dosažených bodů centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky - 60%

V případě většího počtu uchazečů bude dána přednost uchazečům, kteří získají vyšší bodové hodnocení.

2. Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání - ZŠ

Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za období 8/1, 8/2 a 9/1 z předmětů matematika, fyzika a český jazyk a celkového průměrného prospěchu za jednotlivá období.

Jedná se o součet všech bodových hodnot za uvedené období z průměrného prospěchu a známek z matematiky, fyziky a českého jazyka.

Bodové hodnocení:        

 

známka

body

průměrný prospěch

body

 

1

6

1,00-1,2

15

 

2

5

1,21-1,40

14

 

3

3

1,41-1,60

13

 

4

1

1,61-1,80

12

 

5

-200

1,81-2,0

10

 

 

 

2,01- 2,20

8

 

 

 

2,21- 2,5

6

 

 

 

>2,5

0

 

Účast na soutěžích

 

 

1

 

 

 

 

 

               

3. Hodnocení výsledků ZŠ

 Maximum bodů ze ZŠ:

za známky (9 hodnot - MAT, CJL, FYZ)    54

za průměr (3 pololetí)                              45

účast na soutěžích                                   1

celkem (max)                                      100

4. Hodnocení výsledků z jednotné přijímací zkoušky

 • test z matematiky a českého jazyka a literatury jsou vyhodnocovány centrálně
  • test z matematiky je hodnocen maximálně 50 body
  • test z českého jazyka a literatury je hodnocen maximálně 50 body
 • dolní hranice počtu bodů z jednotné přijímací zkoušky pro přijetí je 15% ze 100 bodů.

5.  Stanovení pořadí uchazečů dle vzorce

X=0,6a+0,4b

a – součet bodů z testů jednotné přijímací zkoušky

b – součet bodů za prospěch ze základní školy

6. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů je dána přednost žákům, kteří získali vyšší bodové hodnocení z jednotné přijímací zkoušky, při další rovnosti bodů rozhodne známka z matematiky z předchozího vzdělávání.

7. Odvolacího řízení

Pro potřeby odvolacího řízení stanovuji z tohoto počtu jedno volné místo.

8. Zdravotní způsobilosti

Podmínkou přijetí je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

9. Závěrečné vysvědčení

Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základního vzdělávání předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, tj. 1. 9. 2019.

 

V Mohelnici 30. ledna 2019

Ing. Miloš Palla

ředitel školy