<< prosinec 2019 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
NAŠI PARTNEŘI

Kriteria přijímacího řízení - 3. kolo

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2019-2020

studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika

pro 3. kolo

1.   Příjímací řízení

 Ředitel školy rozhodl o organizaci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí

do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika – silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a informační systémy

pro školní rok 2019 – 2020 tak, že v přijímacím řízení budou hodnoceni uchazeči níže uvedeným způsobem podle následujících skutečností:

z dosažených výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání

 1. Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání - ZŠ

Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno na základě výsledků studia na základní škole. Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za období 8/1, 8/2 a 9/1 z předmětů matematika, fyzika a český jazyk a celkového průměrného prospěchu za jednotlivá období. V případě většího počtu uchazečů bude dána přednost uchazečům, kteří získají vyšší bodové hodnocení.

 1. Hodnocení klasifikace ZŠ

Hodnotí se klasifikace v předmětech matematika, fyzika a český jazyk a průměrný prospěch, vše za období 8/1, 8/2, 9/1 na základní škole.

       Bodové hodnocení:        

 

známka

body

průměrný prospěch

body

 

1

6

1,00-1,2

15

 

2

5

1,21-1,40

14

 

3

3

1,41-1,60

13

 

4

1

1,61-1,80

12

 

5

-200

1,81-2,0

10

 

 

 

2,01- 2,20

8

 

 

 

2,21- 2,5

6

 

 

 

>2,5

0

 

Účast na soutěžích

 

 

1

 

 

 

 

 

               
 1. Vzorec pro hodnocení výsledků ZŠ

Jedná se o součet všech bodových hodnot za uvedené období z průměrného prospěchu a známek z matematiky, fyziky a českého jazyka.

Maximum bodů:

za známky (9 hodnot - MAT, CJL, FYZ)        54

za průměr (3 pololetí)                                       45

účast na olympiádách                                       1

celkem (max)                                                   100

 1. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů je dána přednost žákům, kteří získali vyšší bodové hodnocení za známky z matematiky z předchozího vzdělávání, při další rovnosti bodů rozhodne vyšší bodové hodnocení za známky z fyziky z předchozího vzdělávání, vždy za období uvedená v odstavci 3.

 1. Počet přijímaných uchazečů

V přijímacím řízení může být v druhém kole přijato 20 uchazečů.

 1. Odvolací řízení

Pro potřeby odvolacího řízení stanovuji z tohoto počtu jedno volné místo.

 1. Zdravotní způsobilost

Podmínkou přijetí je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

 1. Závěrečné vysvědčení

Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základního vzdělávání předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, tj. 1. 9. 2019.

 

 V Mohelnici 30.května 2019

                                                                                    Ing. Miloš Palla, ředitel školy