<< duben 2018 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
NAŠI PARTNEŘI

Kriteria přijímacího řízení - 1. kolo

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018-2019

studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika

pro 1. kolo

 

1. Příjímací řízení

Ředitel školy o organizaci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika – silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika – elektronické počítačové systémy

Celkem 2 třídy oboru elektrotechnika – 66 žáků.

Studium je určeno pro žáky, kteří absolvovali 9. třídu základní školy a je vhodné nejen pro chlapce, ale i pro dívky, kteří chtějí pracovat s PC.

 

2. Organizace přijímacího řízení

Jednotné přijímací řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vyhlásilo MŠMT. Přijímací řízení bude probíhat ve dnech:

 • 1. řádný termín 1. kola přijímacího řízení  -  12. dubna 2018
 • 2. řádný termín 1. kola přijímacího řízení  -  16. dubna 2018
 • 1. náhradní termín 1. kola přijímacího řízení  -  10. května 2018
 • 2. náhradní termín 1. kola přijímacího řízení  -  11. května 2018

 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY

12. dubna 2018 – čtyřleté obory vzdělávání

 MATEMATIKA  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Časové navýšení pro konání zkoušky Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace (min) Zkouška (min) / předpoklad Závěrečná administrace (min) Časové navýšení pro konání zkoušky Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace (min) Zkouška (min) / předpoklad Závěrečná administrace (min)
 –  8:30  15  70 / 8:45 - 9:55  5  –  10:50  15  60 / 11:05 - 12:05  5
 25%  8:30  15  90 / 8:45 - 10:15  5  25%  10:50  15  75 / 11:05 - 12:20  5
 50%  8:30  15  105 / 8:45 - 10:30  5  50%  11:05  15  90 / 11:20 - 12:50  5
 75%  8:30  15  125 / 8:45 - 10:50  5  75%  11:25  15  105 / 11:40 - 13:25  5
 100%  8:30  15  140 / 8:45 - 11:05  5  100%  11:40  15  120 / 11:55 - 13:55  5

 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY

16. dubna 2018 – čtyřleté obory vzdělávání

 MATEMATIKA  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Časové navýšení pro konání zkoušky Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace (min) Zkouška (min) / předpoklad Závěrečná administrace (min) Časové navýšení pro konání zkoušky Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace (min) Zkouška (min) / předpoklad Závěrečná administrace (min)
 –  8:30  15  70 / 8:45 - 9:55  5  –  10:50  15  60 / 11:05 - 12:05  5
 25%  8:30  15  90 / 8:45 - 10:15  5  25%  10:50  15  75 / 11:05 - 12:20  5
 50%  8:30  15  105 / 8:45 - 10:30  5  50%  11:05  15  90 / 11:20 - 12:50  5
 75%  8:30  15  125 / 8:45 - 10:50  5  75%  11:25  15  105 / 11:40 - 13:25  5
 100%  8:30  15  140 / 8:45 - 11:05  5  100%  11:40  15  120 / 11:55 - 13:55  5

 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY

10. května 2018 – všechny obory vzdělávání

 MATEMATIKA  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Časové navýšení pro konání zkoušky Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace (min) Zkouška (min) / předpoklad Závěrečná administrace (min) Časové navýšení pro konání zkoušky Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace (min) Zkouška (min) / předpoklad Závěrečná administrace (min)
 –  8:30  15  70 / 8:45 - 9:55  5  –  10:50  15  60 / 11:05 - 12:05  5
 25%  8:30  15  90 / 8:45 - 10:15  5  25%  10:50  15  75 / 11:05 - 12:20  5
 50%  8:30  15  105 / 8:45 - 10:30  5  50%  11:05  15  90 / 11:20 - 12:50  5
 75%  8:30  15  125 / 8:45 - 10:50  5  75%  11:25  15  105 / 11:40 - 13:25  5
 100%  8:30  15  140 / 8:45 - 11:05  5  100%  11:40  15  120 / 11:55 - 13:55  5

 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN JEDNOTNÉ ZKOUŠKY

11. května 2018 – všechny obory vzdělávání

 MATEMATIKA  ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Časové navýšení pro konání zkoušky Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace (min) Zkouška (min) / předpoklad Závěrečná administrace (min) Časové navýšení pro konání zkoušky Začátek administrace zkoušky v učebně Úvodní administrace (min) Zkouška (min) / předpoklad Závěrečná administrace (min)
 –  8:30  15  70 / 8:45 - 9:55  5  –  10:50  15  60 / 11:05 - 12:05  5
 25%  8:30  15  90 / 8:45 - 10:15  5  25%  10:50  15  75 / 11:05 - 12:20  5
 50%  8:30  15  105 / 8:45 - 10:30  5  50%  11:05  15  90 / 11:20 - 12:50  5
 75%  8:30  15  125 / 8:45 - 10:50  5  75%  11:25  15  105 / 11:40 - 13:25  5
 100%  8:30  15  140 / 8:45 - 11:05  5  100%  11:40  15  120 / 11:55 - 13:55  5

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018-2019

 

1. Pořadí uchazečů o studium

bude stanoveno na základě součtu bodů získaných z výsledků studia na základní škole a součtu bodů z jednotné přijímací zkoušky do naplnění oboru. Pro školní rok 2018 – 2019 se stanovuje následovně tak, že v přijímacím řízení budou hodnoceni uchazeči níže uvedeným způsobem podle následujících skutečností:

 1. z dosažených bodů z předchozího vzdělávání - 40%
 2. z dosažených bodů centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky - 60%

V případě většího počtu uchazečů bude dána přednost uchazečům, kteří získají vyšší bodové hodnocení.

 

2. Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání - ZŠ

Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za období 8/1, 8/2 a 9/1 z předmětů matematika, fyzika a český jazyk a celkového průměrného prospěchu za jednotlivá období. Jedná se o součet všech bodových hodnot za uvedené období z průměrného prospěchu a známek z matematiky, fyziky a českého jazyka.

Bodové hodnocení:

 známka  body  průměrný prospěch  body
 1  6  1,00 - 1,20  15
 2  5  1,21 - 1,40  14
 3  3  1,41 - 1,60  13
 4  1  1,61 - 1,80  12
 5  -200  1,81 - 2,00  10
     2,01 - 2,20    8
     2,21 - 2,50    6
     > 2,5    0
 Účast na olympiádách        1

 

3. Hodnocení výsledků ZŠ

Maximum bodů ze ZŠ:

 za známky (9 hodnot - MAT, CJL, FYZ)    54
 za průměr (3 pololetí)    45
 účast na olympiádách      1
 celkem (max)  100

 

4. Hodnocení výsledků z jednotné přijímací zkoušky

 • test z matematiky a českého jazyka a literatury jsou vyhodnocovány centrálně
  • test z matematiky je hodnocen maximálně 50 body
  • test z českého jazyka a literatury je hodnocen maximálně 50 body
 • dolní hranice počtu bodů z jednotné přijímací zkoušky pro přijetí je 8% ze 100 bodů

5. Stanovení pořadí uchazečů dle vzorce

X = 0,6a + 0,4b

kde a - součet bodů z testů jednotné přijímací zkoušky, b – součet bodů za prospěch ze základní školy.

 

6. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů je dána přednost žákům, kteří získali vyšší bodové hodnocení z jednotné přijímací zkoušky, při další rovnosti bodů rozhodne známka z matematiky z předchozího vzdělávání.

 

7. Odvolacího řízení

Pro potřeby odvolacího řízení stanovuji z tohoto počtu jedno volné místo.

 

8. Zdravotní způsobilosti

Podmínkou přijetí je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

 

9. Závěrečné vysvědčení

Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základního vzdělávání předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, tj. 1. 9. 2018.

 

V Mohelnici, 30. ledna 2018

Ing. Miloš Palla, ředitel školy