<< červen 2021 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
NAŠI PARTNEŘI

Témata k praktické zkoušce z odborných předmětů 2020/21

ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ A AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY
 1. Řízení světelné křižovatky.
 2. Elektropneumatický obvod.
 3. Smart City - parkoviště.
 4. Dynamické vlastnosti a návrh regulačního obvodu.
 5. Simulace regulačních obvodů v rc2000.
 6. Měření parametrů výkonového zesilovače.
 7. Měření parametrů a charakteristik elektronických obvodů.

Témata k ústní odborné zkoušce z profilových a volitelných předmětů 2020/21

ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ A AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
 1. Základní pojmy z automatizační techniky.
 2. Snímače polohy a identifikace.
 3. Snímače teploty.
 4. Snímače tlaku, tlakové diference a vibrací.
 5. Jednoduché spojité regulátory P, I, D.
 6. Snímače stavu hladiny.
 7. Snímače otáček, složení látek a tenzometry.
 8. Princip číslicové regulace, registrace údajů.
 9. Nespojité regulátory.
 10. Snímače průtoku.
 11. Prostředky pro úpravu informace.
 12. Prostředky pro využití informace.
 13. Programové a číslicové řízení strojů.
 14. Vlastnosti statických regulovaných soustav.
 15. Ovládací obvody.
 16. Vlastnosti astatických regulovaných soustav, kvalita regulace.
 17. Pneumatický a hydraulický regulační systém.
 18. Spojité regulátory PI a PID, kvalita regulace.
 19. Robotika.
 20. Algebra blokových schémat.
 21. Kritéria stability I.
 22. Kritéria stability II.
ELEKTROTECHNICKÁ MEŘENÍ
 1. Analogové měřicí přístroje - princip činnosti, chyby přístrojů.
 2. Analogové magnetoelektrické přístroje.
 3. Analogové elektrodynamické přístroje.
 4. Analogové elektromagnetické přístroje.
 5. Měření elektrického napětí.
 6. Měření elektrického proudu.
 7. Měření elektrického výkonu.
 8. Měření kmitočtu, periody a časového intervalu.
 9. Měření odporu.
 10. Měření kapacity.
 11. Měření indukčnosti.
 12. Měření parametrů a charakteristik elektronických součástek.
 13. Principy digitálních přístrojů.
 14. Digitální multimetry, A/D převodník s dvojí integrací.
 15. Typy a parametry signálů.
 16. Generátory měřicího signálu, přímá číslicová syntéza.
 17. Digitalizace analogového signálu.
 18. Osciloskopy, paralelní A/D převodník.
 19. Měření kmitočtových charakteristik.
 20. Měření parametrů zesilovačů.
ELEKTRONIKA
 1. Základy elektrotechniky.
 2. Základní principy řešení elektrických obvodů.
 3. Pasivní prvky elektronických obvodů - rezistory.
 4. Pasivní prvky elektronických obvodů - kapacitory.
 5. Pasivní prvky elektronických obvodů - induktory.
 6. Polovodičové součástky - diody - typy, charakteristiky.
 7. Polovodičové součástky - bipolární tranzistory.
 8. Polovodičové součástky - unipolární tranzistory.
 9. Polovodičové součástky - optoelektronické součástky.
 10. Základní číslicové obvody – kombinační obvody.
 11. Základní číslicové obvody – sekvenční obvody.
 12. Přechodové jevy v RC a RL obvodech.
 13. Kmitočtové charakteristiky RC a RL obvodů.
 14. RLC obvody, rezonanční obvody.
 15. Zpětná vazba.
 16. Tranzistorové zesilovače – nastavení a stabilizace pracovního bodu.
 17. Tranzistorové zesilovače – třídy zesilovačů.
 18. Operační zesilovače – vlastnosti, typy, parametry.
 19. Operační zesilovače – zesilovač, komparátor.
 20. Operační zesilovače – filtry.
 21. Napájecí zdroje – lineární stabilizátory.
 22. Spínané zdroje.
 23. Základy radiotechniky.