<< srpen 2020 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
NAŠI PARTNEŘI

Témata k praktické zkoušce z odborných předmětů 2019/20

POČÍTAČOVÉ A AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY
 1. Řízení světelné křižovatky.
 2. Elektropneumatický obvod.
 3. Smart City - parkoviště.
 4. Dynamické vlastnosti a návrh regulačního obvodu.
 5. Simulace regulačních obvodů v rc2000.
 6. Měření parametrů výkonového zesilovače.
 7. Měření kmitočtových charakteristik.
 8. Měření obvodů s operačními zesilovači.
 9. Měření parametrů a charakteristik elektronických obvodů.
 10. Měření charakteristik elektronických součástek.

Témata k ústní odborné zkoušce z profilových a volitelných předmětů 2019/20

POČÍTAČOVÉ A AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
 1. Základní pojmy z automatizační techniky.
 2. Snímače polohy a složení látek.
 3. Snímače teploty.
 4. Snímače tlaku, tlakové diference a vibrací.
 5. Jednoduché spojité regulátory P, I, D.
 6. Snímače stavu hladiny.
 7. Snímače otáček, tenzometry.
 8. Princip číslicové regulace, registrace údajů.
 9. Nespojité regulátory.
 10. Snímače průtoku.
 11. Prostředky pro úpravu informace.
 12. Prostředky pro využití informace.
 13. Programové a číslicové řízení strojů.
 14. Vlastnosti statických regulovaných soustav.
 15. Ovládací obvody.
 16. Vlastnosti astatických regulovaných soustav.
 17. Pneumatický a hydraulický regulační systém.
 18. Spojitý regulátor PID, kvalita regulace.
 19. Spojité regulátory PI, volba a seřízení regulátoru.
 20. Robotika.
 21. Algebra blokových schémat.
 22. Kritéria stability I.
 23. Kritéria stability II.
ELEKTROTECHNICKÁ MEŘENÍ
 1. Elektrická měření - základní pojmy.
 2. Zpracování výsledků měření.
 3. Analogové měřicí přístroje - chyby přístrojů.
 4. Analogové měřicí přístroje - základní pojmy, principy.
 5. Analogové magnetoelektrické přístroje.
 6. Analogové elektrodynamické přístroje.
 7. Analogové elektromagnetické přístroje.
 8. Měření elektrického napětí.
 9. Měření elektrického proudu.
 10. Měření elektrického výkonu.
 11. Měření kmitočtu, čítače.
 12. Měření odporu.
 13. Měření impedancí.
 14. Měření kapacity - rezonance.
 15. Měření indukčnosti - rezonance.
 16. Měření polovodičových součástek.
 17. Digitální multimetry, A/D převodník s dvojí integrací.
 18. Signály, generování měřicích signálů, princip DDS.
 19. Signály, digitalizace analogového signálu.
 20. Osciloskopy, osciloskopická měření.
 21. Měření parametrů dvojbranů, kmitočtové filtry.
 22. Měření parametrů zesilovačů, výkonové zesilovače.
 23. Měření v digitálních obvodech, časový diagram.
 24. Principy virtuální instrumentace.
 25. Měření neelektrických veličin - teplota, tlak, zrychlení, rychlost.
ELEKTRONIKA
 1. Základy elektrotechniky - U, I, R, DC, AC, P, Q, S.
 2. Základní principy řešení elektrických obvodů, Théveninova věta.
 3. Pasivní prvky elektronických obvodů - rezistory.
 4. Pasivní prvky elektronických obvodů - kapacitory.
 5. Pasivní prvky elektronických obvodů - induktory.
 6. Polovodičové součástky - diody - typy, charakteristiky.
 7. Polovodičové součástky - bipolární tranzistory.
 8. Polovodičové součástky - unipolární tranzistory.
 9. Polovodičové součástky - optoelektronické součástky - LED, OLED.
 10. Polovodičové součástky - optoelektronické součástky - displeje.
 11. Základní číslicové obvody – kombinační obvody.
 12. Základní číslicové obvody – sekvenční obvody.
 13. Programovatelné obvody - mikropočítače.
 14. Pasivní jednobrany a dvojbrany – přechodové jevy.
 15. Kmitočtové charakteristiky RC a RL obvodů.
 16. RLC obvody, rezonanční obvody.
 17. Tranzistorové zesilovače – nastavení a stabilizace pracovního bodu, kaskádní řazení zesilovačů, decibely.
 18. Tranzistorové zesilovače – třídy zesilovačů.
 19. Operační zesilovače – vlastnosti, typy, parametry.
 20. Operační zesilovače – zesilovač, komparátor.
 21. Operační zesilovače – filtr, generátor, integrátor.
 22. Napájecí zdroje – lineární stabilizátory.
 23. Napájecí zdroje – spínané stabilizátory.
 24. Princip bezdrátového přenosu informací - rádiové spektrum, šíření elektromagnetických vln.
 25. Princip bezdrátového přenosu informací - modulace, vysílací řetězec, antény.