<< srpen 2019 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
NAŠI PARTNEŘI

Témata k praktické zkoušce z odborných předmětů 2018/19

POČÍTAČOVÉ A AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY
 1. Řízení světelné křižovatky.
 2. Řízení třídičky vadných výrobků.
 3. Řízení pásu s objektovým senzorem.
 4. Smart City - parkoviště.
 5. Tvorba virtuálního přístroje.
 6. Dynamické vlastnosti a návrh regulačního obvodu.
 7. Simulace regulačních obvodů v rc2000.
 8. Měření parametrů zesilovače.
 9. Měření kmitočtových charakteristik.
 10. Simulace obvodů s operačními zesilovači.
 11. Měření parametrů základních elektronických obvodů.

Témata k ústní odborné zkoušce z profilových a volitelných předmětů 2018/19

POČÍTAČOVÉ A AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
 1. Základní pojmy z automatizační techniky.
 2. Snímače polohy a složení látek.
 3. Snímače teploty.
 4. Snímače tlaku, tlakové diference a vibrací.
 5. Jednoduché spojité regulátory P, I, D.
 6. Snímače stavu hladiny.
 7. Snímače otáček, tenzometry.
 8. Princip číslicové regulace, registrace údajů.
 9. Nespojité regulátory.
 10. Snímače průtoku.
 11. Prostředky pro úpravu informace.
 12. Prostředky pro využití informace.
 13. Programové a číslicové řízení strojů.
 14. Vlastnosti statických regulovaných soustav.
 15. Ovládací obvody.
 16. Vlastnosti astatických regulovaných soustav.
 17. Pneumatický a hydraulický regulační systém.
 18. Spojitý regulátor PID, kvalita regulace.
 19. Spojité regulátory PI, volba a seřízení regulátoru.
 20. Robotika.
 21. Algebra blokových schémat.
 22. Kritéria stability I.
 23. Kritéria stability II.
ELEKTROTECHNICKÁ MEŘENÍ
 1. Elektrická měření - základní pojmy.
 2. Zpracování výsledků měření.
 3. Analogové měřicí přístroje - chyby přístrojů.
 4. Analogové měřicí přístroje - základní pojmy, principy.
 5. Analogové magnetoelektrické přístroje.
 6. Analogové elektrodynamické přístroje.
 7. Analogové elektromagnetické přístroje.
 8. Měření elektrického napětí.
 9. Měření elektrického proudu.
 10. Měření elektrického výkonu.
 11. Měření na elektrických instalacích, vypínací smyčka.
 12. Měření kmitočtu, čítače.
 13. Měření odporu.
 14. Měření impedancí.
 15. Měření kapacity.
 16. Měření indukčnosti.
 17. Měření polovodičových součástek.
 18. Digitální multimetry, chyby digitálních přístrojů.
 19. Generátory měřícího signálu.
 20. Osciloskopy, osciloskopická měření.
 21. Měření parametrů pasivních dvojbranů.
 22. Měření parametrů zesilovačů.
 23. Měření v digitálních obvodech, časový diagram.
 24. Principy virtuální instrumentace.
 25. Příklady virtuální instrumentace – MyDaq, Elvis II.
ELEKTRONIKA
 1. Základy elektrotechniky - U, I, R, DC, AC, P, Q, S.
 2. Základní principy řešení elektrických obvodů, Théveninova věta.
 3. Pasivní prvky elektronických obvodů - rezistory.
 4. Pasivní prvky elektronických obvodů - kapacitory.
 5. Pasivní prvky elektronických obvodů - induktory.
 6. Polovodičové součástky - diody - typy, charakteristiky.
 7. Polovodičové součástky - bipolární tranzistory.
 8. Polovodičové součástky - unipolární tranzistory.
 9. Polovodičové součástky - optoelektronické součástky - LED, OLED.
 10. Polovodičové součástky - optoelektronické součástky - displeje.
 11. Základní číslicové obvody – kombinační obvody.
 12. Základní číslicové obvody – sekvenční obvody.
 13. Programovatelné obvody - mikropočítače.
 14. Pasivní jednobrany a dvojbrany – přechodové jevy.
 15. Kmitočtové charakteristiky RC a RL obvodů.
 16. RLC obvody, rezonanční obvody.
 17. Tranzistorové zesilovače – nastavení a stabilizace pracovního bodu, kaskádní řazení zesilovačů, decibely.
 18. Tranzistorové zesilovače – třídy zesilovačů.
 19. Operační zesilovače – vlastnosti, typy, parametry.
 20. Operační zesilovače – zesilovač, komparátor.
 21. Operační zesilovače – filtr, generátor, integrátor.
 22. Napájecí zdroje – lineární stabilizátory.
 23. Napájecí zdroje – spínané stabilizátory.
 24. Princip bezdrátového přenosu informací - rádiové spektrum, šíření elektromagnetických vln.
 25. Princip bezdrátového přenosu informací - modulace, vysílací řetězec, antény.