<< červen 2021 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
NAŠI PARTNEŘI

Témata k praktické zkoušce z odborných předmětů 2020/21

ELEKTROTECHNIKA - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
 1. Kompenzace průmyslového závodu.
 2. Výpočet provozních stavů transformátoru.
 3. Výroba transformátoru na malé napětí.
 4. Měření vlastností prvků střídavých obvodů.
 5. Měření vlastností transformátorů.
 6. Měření vlastností motorů.

Témata k ústní odborné zkoušce z profilových a volitelných předmětů 2020/21

ELEKTROTECHNIKA - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
ELEKTROENERGETIKA
 1. Elektrické přípojky, domovní rozvod před elektroměrem.
 2. Domovní rozvod za elektroměrem I.
 3. Domovní rozvod za elektroměrem II.
 4. Průmyslové rozvody.
 5. Dvouvodičová stejnosměrná vedení.
 6. Jednofázová a třífázová vedení NN.
 7. Náhradní článek T a II pro vedení VVN a ZVN.
 8. Hromosvody.
 9. Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
 10. Ochrana automatickým odpojením od zdroje v sítích TN - C.
 11. Ochrana automatickým odpojením od zdroje v sítích TN - S.
 12. Ochrana před úrazem elektrickým proudem - chrániče.
 13. Kompenzace.
 14. Přepětí v sítích VN a VVN.
 15. Zkraty.
 16. Zemní spojení.
 17. Tepelné elektrárny a teplárny.
 18. Vodní elektrárny.
 19. Jaderné elektrárny.
 20. Obnovitelné zdroje elektrické energie.
ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE
 1. Elektrické stroje - principy a rozdělení. Transformátory - princip činnosti, základní vztahy.
 2. Transformátor při stavu naprázdno a nakrátko.
 3. Transformátor při zatížení.
 4. Třífázové transformátory.
 5. Paralelní chod, konstrukce a zkoušky transformátorů.
 6. Rozdělení a princip činnosti indukčních strojů.
 7. Moment a účinnost indukčního motoru, spouštění indukčního motoru.
 8. Řízení otáček a konstrukce indukčních motorů, jednofázový motor.
 9. Princip činnosti stejnoměrných strojů, dynama.
 10. Stejnosměrné motory.
 11. Synchronní stroje - rozdělení, základní vztahy.
 12. Provozní stavy synchronního stroje.
 13. Synchronní stroj jako alternátor.
 14. Synchronní motor a konstrukce synchronních strojů.
 15. Speciální stroje na střídavý proud.
 16. Komutátorové stroje.
 17. Rozdělení elektrických přístrojů, spínací přístroje a elektromagnety.
 18. Jistící a chránicí přístroje NN.
 19. Rozdělení VN přístrojů, elektrický oblouk, ochrana před přepětím.
 20. Vypínače VN a VVN.
ELEKTROTECHNICKÁ MEŘENÍ - SILNOPROUD
 1. Elektrická měření - základní pojmy a značky, chyby měření.
 2. Bezpečnost při elektrotechnických měřeních.
 3. Ověřování a kontrola měřicích přístrojů.
 4. Měřící přístroje - magnetoelektrická a elektrodynamická soustava.
 5. Měřící přístroje - elektromagnetická a indukční soustava.
 6. Měření elektrického napětí DC a AC, voltmetry, vlastnosti a parametry voltmetrů.
 7. Měření elektrického proudu DC a AC, ampérmetry, vlastnosti a parametry ampérmetrů.
 8. Měření elektrického výkonu DC a AC.
 9. Měření odporu a impedancí.
 10. Měření kapacity a indukčnosti.
 11. Měření a zkoušky elektrických strojů I.
 12. Měření a zkoušky elektrických strojů II.
 13. Měření a zkoušky jednofázového transformátoru.
 14. Měření a zkoušky trojfázového transformátoru.
 15. Měření a zkoušky asynchronního motoru I.
 16. Měření a zkoušky asynchronního motoru II.
 17. Měření a zkoušky synchronního stroje.
 18. Měření a zkoušky dynama.
 19. Měření a zkoušky stejnosměrného motoru.
 20. Měření a zkoušky jistících prvků.