<< říjen 2020 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
NAŠI PARTNEŘI

Tematické okruhy ke společné části maturitní zkoušky

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Analýza uměleckého textu

 1. část
  • zasazení výňatku do kontextu díla
  • téma a motiv
  • časoprostor
  • kompoziční výstavba
  • literární druh a žánr
 2. část
  • vypravěč / lyrický subjekt
  • postava
  • vyprávěcí způsoby
  • typy promluv
  • veršová výstavba
 3. část
  • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku
  • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

Literárněhistorický kontext

  • kontext autorovy tvorby
  • literární / obecbě kulturní kontext

Analýza neuměleckého textu

 1. část
  • souvislost mezi výňatky
  • hlavní myšlenka textu
  • podstatné a nepodstatné informace
  • různé možné způsoby čtení a interpretace textu
  • domněnky a fakta
  • komunikační situace
 2. část
  • funkční styl
  • slohový postup
  • slohový útvar
  • kompoziční výstavba výňatku
  • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku
CIZÍ JAZYK - ANGLIČTINA

Všeobecná témata

 1. Personal Characteristics
 2. Family Life
 3. Housing
 4. Everyday Life, Routines
 5. Education
 6. Leisure Time, Hobbies
 7. Personal Relationships
 8. Travelling, Transport
 9. Health, Hygiene
 10. Food, Eating
 11. Shopping
 12. Job, Profession
 13. Services
 14. Society
 15. Landscape, Nature

Specifická a odborná témata

 1. The Town / Region Where I Live In
 2. Our Region during the Year
 3. Welcome to Our Country and its Landmarks
 4. The Czech Republic – History, Geography, Institutions
 5. A Trip to Prague
 6. Cultural Life of Young Generation
 7. The Author and His/Her Works I Am Interested In
 8. Our Students Enjoy Sports
 9. Education at Our School – Its Comparison with British/American System
 10. Great Britain – History, Personalities
 11. Great Britain – Geography, Landmarks, Economy, Institutions
 12. London – Places of Interest
 13. The USA – Geography, History, Personalities, Economy, Institutions
 14. Glimpses of the USA and New York City
 15. Czech Holidays and Festivals
 16. Holidays and Festivals of English Speaking Countries
 17. Life and Problems of Young Generation
 18. Electric Current and Electric Circuits
 19. Electromotors
 20. Energy – Its Generation and Distribution
 21. Principles of Automation
 22. Science and Modern Technologies
 23. Personal Computer
 24. Computer Software and Its Usage
 25. The Internet and Means of Communication
MATEMATIKA
 1. Číselné obory (množiny)
  • Přirozená čísla
  • Celá čísla
  • Racionální čísla
  • Reálná čísla
 2. Algebraické výrazy
  • Algebraický výraz
  • Mnohočleny
  • Lomené výrazy
  • Výrazy s mocninami a odmocninami
 3. Rovnice a nerovnice
  • Algebraické rovnice a nerovnice
  • Lineární rovnice a jejich soustavy
  • Rovnice s neznámou ve jmenovateli
  • Kvadratické rovnice
  • Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy
 4. Funkce
  • Základní poznatky o funkcích
  • Lineární funkce, nepřímá úměrnost
  • Kvadratická funkce
  • Exponenciální a logaritmické funkce, jednoduché rovnice
  • Goniometrické funkce
 5. Posloupnosti a finanční matematika
  • Základní poznatky o posloupnostech
  • Aritmetická posloupnost
  • Geometrická posloupnost
  • Využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika
 6. Planimetrie
  • Planimetrické pojmy a poznatky
  • Trojúhelníky
  • Mnohoúhelníky
  • Kružnice a kruh
  • Geometrická zobrazení
 7. Stereometrie
  • Tělesa
 8. Analytická geometrie
  • Souřadnice bodu a vektoru na přímce
  • Souřadnice bodu a vektoru v rovině
  • Přímka v rovině
 9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
  • Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti
  • Základní poznatky ze statistiky