Elektrotechnika

NABÍDKA ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Automatizační technika

Automatizační technika

Porozumíš principům automatického řízení a robotických zařízení, budeš navrhovat ovládací a regulační obvody. Seznámíš se s elektrickými, pneumatickými a hydraulickými systémy.

Číslicová technika

Číslicová technika

Prakticky si ověříš funkci základních obvodů, které umožňují číslicové zpracování informací a naučíš se je používat při realizaci jednoduchých řídících funkcí.

Elektronika

Elektronika

Pochopíš principy moderních elektronických součástek. Naučíš se navrhovat, sestavovat a oživovat elektronické obvody, seznámíš se s principy bezdrátových přenosů.

Mikropočítačová technika

Mikropočítačová technika

Poznáš hardware a periferie moderních mikropočítačů. Naučíš se sestavit a naprogramovat jednoduché mikropočítačové aplikace, ovládat je z počítače i mobilu. Seznámíš se s principy internetu věcí.

Programování

Programování

Naučíš se programovat v moderním jazyce Python - jazyce techniky a umělé inteligence. Vytvoříš jednoduché konzolové i grafické aplikace, naprogramuješ si vlastní hru.

Programovací techniky

Programovací techniky

Naučíš se programovat grafická uživatelská rozhraní, desktopové i mobilní aplikace na zpracování senzorických dat, programy pro síťovou komunikaci inteligentních zařízení a aplikace pro rozšířenou realitu.

Operační systémy

Operační systémy

Získáš znalosti z oblasti správy a využití operačních systému Linux-Ubuntu a Windows. Naučíš se je instalovat, konfigurovat a používat v praxi.

Inteligentní systémy

Inteligentní systémy

Seznámíš se s principy síťové komunikace inteligentních systémů, naučíš se naprogramovat jednoduché aplikace jejich řízení, naučíš se je ovládat z počítače i mobilu.

Elektrotechnická měření

Elektrotechnická měření

Naučíš se základům měření na elektrických obvodech. Poznáš moderní měřicí přístroje a budeš využívat profesionální simulační programy a počítačové systémy s prvky virtuální instrumentace.

CAD aplikace

CAD aplikace

Naučíš se používat pokročilé grafické programy pro projektování a modelování, budeš kreslit plošné 2D výkresy i modelovat 3D objekty v Autocadu a v Inventoru.

Silnoproudá zařízení

Silnoproudá zařízení

Osvojíš si pravidla bezpečnosti v elektrotechnice, seznámíš se s principy výroby elektrické energie, elektrického tepla a chlazení. Dozvíš se, jak pracují elektrické stroje, přístroje či elektromobil.

Elektrotechnická zařízení

Elektrotechnická zařízení

Seznámíš se s parametry světelných zdrojů, metodami výpočtu osvětlení, s principy elektrického ohřevu a chlazení. Budeš se orientovat v oblasti obnovitelných zdrojů energie a jejich využití.

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky

Seznámíš se s tím, co je to elektřina, jak se projevuje a jak je provázaná s magnetismem. Získáš přehled o prvcích elektrických obvodů - bateriích, elektromagnetech či kondenzátorech.

Technická dokumentace

Technická dokumentace

Naučíš se zpracovávat technickou dokumentaci dle platných norem. Budeš umět vytvářet a číst elektrotechnická schémata i výkresy konstrukčních prvků.

Praxe 1. a 2. ročník

Praxe - 1. a 2. ročník

Naučíš se zapojovat elektrotechnické obvody, navrhovat a vyrábět desky plošných spojů a pájet elektronické součástky. Získáš také základní dovednosti ručního a strojního obrábění kovů.

Praxe 3. a 4. ročník

Praxe - 3. a 4. ročník

Naučíš se tvorbu programů pro programovatelné logické automaty (PLC). Od jednoduchých úloh přejdeme k řízení elektropneumatických systémů až k robotům.