Kde dále hledat pomoc

První pomoc pro vychovatele a pedagogy

Soubor jednotlivých kroků pro včasné posouzení varovných signálů, poskytnutí emocionální podpory a zajištění postupu řešení uvnitř školského zařízení i ve spolupráci s vnějšími institucemi v souladu s platnou legislativní úpravou:

Drogová problematika

Problematika šikany

Problematika kyberšikany