Všem učitelům, studentům a příznivcům školy
přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce 2018.

SPŠE Mohelnice
<< únor 2018 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
NAŠI PARTNEŘI

Přijímací řízení pro školní rok 2017/18 studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika

1. kolo

Příjímací řízení

Ředitel školy o organizaci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

 • 26-41-M/01 Elektrotechnika - silnoproudá elektrotechnika
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika - počítačové a automatizační systémy
 • 26-41-M/01 Elektrotechnika - elektronické počítačové systémy

Celkem 2 třídy - 60 žáků.

Studium je určeno pro žáky, kteří absolvovali 9. třídu základní školy a je vhodné nejen pro chlapce, ale i pro dívky.

Organizace přijímacího řízení

SPŠE Mohelnice se účastní jednotného přijímacího řízení do oborů vzdělávání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vyhlásilo MŠMT. Přijímací řízení bude probíhat ve dnech:

 • 1. řádný termín 1. kola přijímacího řízení 12. dubna 2017
 • 2. řádný termín 1. kola přijímacího řízení 19. dubna 2017
 • 1. náhradní termín 1. kola přijímacího řízení 11. května 2017
 • 2. náhradní termín 1. kola přijímacího řízení 12. května 2017

Kritéria přijímacího řízení

1. Pořadí uchazečů o studium

bude stanoveno na základě součtu bodů získaných z výsledků studia na základní škole a součtu bodů z jednotné přijímací zkoušky do naplnění oboru.

Pro školní rok 2017 - 2018 se stanovuje následovně tak, že v přijímacím řízení budou hodnoceni uchazeči níže uvedeným způsobem podle následujících skutečností:

 • z dosažených bodů z předchozího vzdělávání - 40%
 • z dosažených bodů centrálně zadávané jednotné přijímací zkoušky - 60%

V případě většího počtu uchazečů bude dána přednost uchazečům, kteří získají vyšší bodové hodnocení.

2. Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání - ZŠ

Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za období 8/1, 8/2 a 9/1 z předmětů matematika, fyzika a český jazyk a celkového průměrného prospěchu za jednotlivá období. Jedná se o součet všech bodových hodnot za uvedené období z průměrného prospěchu a známek z matematiky, fyziky a českého jazyka.

Bodové hodnocení:

známka body průměrný prospěch body
161,00 - 1,2015
251,21 - 1,4014
331,41 - 1,6013
411,61 - 1,8012
5-2001,81 - 2,0010
  2,01 - 2,208
  2,21 - 2,506
  nad 2,500
Účast na olympiádách1

3. Vzorec pro hodnocení výsledků ZŠ

Maximum bodů ze ZŠ:

za známky (9 hodnot - MAT, CJL, FYZ)54
za průměr (3 pololetí)45
účast na olympiádách1
celkem (max)100

4. Hodnocení výsledků z jednotné přijímací zkoušky

Test z matematiky a českého jazyka a literatury jsou vyhodnocovány centrálně:

 • test z matematiky je hodnocen maximálně 50 body
 • test z českého jazyka a literatury je hodnocen maximálně 50 body

Dolní hranice počtu bodů z jednotné přijímací zkoušky pro přijetí je 8% ze 100 bodů.

5. Stanovení pořadí uchazečů dle vzorce:

X = 0,6.a + 0,4.b, kde

a = součet bodů z testů jednotné přijímací zkoušky, b = součet bodů za prospěch ze základní školy

6. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů je dána přednost žákům, kteří získali vyšší bodové hodnocení z jednotné přijímací zkoušky, při další rovnosti bodů rozhodne známka z matematiky z předchozího vzdělávání.

7. Odvolací řízení

Pro potřeby odvolacího řízení stanovuji z tohoto počtu jedno volné místo.

8. Zdravotní způsobilost

Podmínkou přijetí je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

9. Záverečné vysvědčení

Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základního vzdělávání předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, 1. 9. 2017.

V Mohelnici 30. ledna 2017

Ing. Miloš Palla

ředitel školy