Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Fyzika
Chemie
Ekonomika
Právo
Daně
Programování
Grafika na PC
Informační a komunikační technologie
Základy elektrotechniky
Číslicová technika
Automatizace
Elektronika
Elektroenergetika
Elektrická zařízení
Elektrické stroje a přístroje
Silnoproudá zařízení
Elektrotechnická měření
Elektrotechnologie
Technická dokumentace
Praxe
Návody k obsluze elektrických přístrojů