Kritéria 3. kola přijímacího řízení

Jana Skopalová
15. 06. 2022

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2022-2023 pro 3. kolo

1.   Příjímací řízení

 Ředitel školy rozhodl o organizaci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika 10 volných míst

26-41-M/01 Elektrotechnika – silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika – průmyslová informatika

Studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie 2 volná místa

18-20-M/01  Informační technologie - Programování a databázové systémy

18-20-M/01  Informační technologie - Programování, design a virtuální realita

18-20-M/01 Informační technologie – Informatika v ekonomice

pro školní rok 2022 – 2023 tak, že v přijímacím řízení budou hodnoceni uchazeči níže uvedeným způsobem z dosažených výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

2. Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání - ZŠ

Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno na základě výsledků studia na základní škole. Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za období 8/1, 8/2 a 9/1 z předmětů matematika, fyzika (pro obor Elektrotechnika), anglický jazyk (pro obor Informační technologie), český jazyk a dále pak z celkového průměrného prospěchu za jednotlivá období. V případě většího počtu uchazečů bude dána přednost uchazečům, kteří získají vyšší bodové hodnocení. 

3. Hodnocení klasifikace ZŠ

známkabodyprůměrný prospěchbody
161,00-1,214
251,21-1,4013
331,41-1,6012
411,61-1,8011
5-2001,81-2,010
  2,01- 2,208
  2,21- 2,56
  >2,50
Účast na soutěžích  1

Bodové hodnocení:

Jedná se o součet všech bodových hodnot za uvedené období z průměrného prospěchu a známek z matematiky, fyziky (pro obor Elektrotechnika), anglického jazyka (pro obor Informační technologie) a českého jazyka.

Maximum bodů:

za známky (6 hodnot – 3 předměty, 2 pololetí) max        54

za průměr (2 pololetí) max                                            40

účast na olympiádách a soutěžích max                             3

aktivní účast v kroužku robotiky SPŠE a OA                    3

celkem (max)                                                             100

4. Hodnocení uchazečů, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana

Na základě výsledků předchozího vzdělávání. Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za období 8/1, 8/2 a 9/1 (nebo odpovídající ročníky vzdělávacího systému) z předmětů matematika, fyzika (pro obor Elektrotechnika), anglický jazyk (pro obor Informační technologie) a z celkového průměrného prospěchu za jednotlivá období. Uchazeč k přihlášce doloží kopie příslušných dokladů s hodnocením prospěchu nebo čestné prohlášení s výsledky vzdělávání za jednotlivá období.

5. Bodové hodnocení:

známkabodyprůměrný prospěchbody
181,00-1,216
251,21-1,4014
331,41-1,6012
411,61-1,8011
5-2001,81-2,010
  2,01- 2,208
  2,21- 2,56
  >2,50
Účast na soutěžích  1

Maximum bodů ze ZŠ:

celkem (max)                                                                  100

Uchazeč bude v den přijímacího řízení absolvovat pohovor z českého jazyka, jehož výsledkem je hodnocení, zda je schopen vzdělávání v českém jazyce.

6. Rovnost bodů 

V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů je dána přednost žákům, kteří získali vyšší bodové hodnocení za známky z matematiky z předchozího vzdělávání, při další rovnosti bodů rozhodne vyšší bodové hodnocení za známky z fyziky z předchozího vzdělávání, vždy za období uvedená v odstavci 3.

7. Počet přijímaných uchazečů

V přijímacím řízení může být v druhém kole přijato

26-41-M/01 Elektrotechnika 10 uchazečů, 18-20-M/01 Informační technologie 2 uchazeči.

8. Zdravotní způsobilost

Podmínkou přijetí do oboru Elektrotechnika je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

9. Závěrečné vysvědčení

Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základního vzdělávání předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, tj. 1. 9. 2022.

 V Mohelnici 31. května 2022