<< leden 2022 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
NAŠI PARTNEŘI

Kritéria 4. kola přijímacího řízení 2021

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2021-2022

pro 4. kolo

1.   Příjímací řízení

 Ředitel školy rozhodl o organizaci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika 20 volných míst

26-41-M/01 Elektrotechnika – silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika – počítačové a informační systémy

pro školní rok 2021 – 2022 tak, že v přijímacím řízení budou hodnoceni uchazeči níže uvedeným způsobem podle následujících skutečností:

z dosažených výsledků na vysvědčení z předchozího vzdělávání.

2. Hodnocení žáků na základě výsledků předchozího vzdělávání - ZŠ

Pořadí uchazečů o studium bude stanoveno na základě výsledků studia na základní škole. Do hodnocení bude zahrnuta klasifikace za období 8/1 a 9/1 z předmětů matematika, fyzika, český a dále pak z celkového průměrného prospěchu za jednotlivá období. V případě většího počtu uchazečů bude dána přednost uchazečům, kteří získají vyšší bodové hodnocení.

3. Hodnocení klasifikace ZŠ

       Bodové hodnocení:

známka

body

průměrný prospěch

body

1

9

1,00-1,2

20

2

7

1,21-1,40

18

3

4

1,41-1,60

16

4

1

1,61-1,80

14

5

-200

1,81-2,0

11

 

 

2,01- 2,20

8

 

 

2,21- 2,5

6

 

 

>2,5

0

Účast na soutěžích

 

 

max 3

Aktivní účast v kroužku robotiky SPŠE a OA

 

3

            Vzorec pro hodnocení výsledků ZŠ

Jedná se o součet všech bodových hodnot za uvedené období z průměrného prospěchu a známek z matematiky, fyziky a českého jazyka.

Maximum bodů:

za známky (6 hodnot – 3 předměty, 2 pololetí) max        54

za průměr (2 pololetí) max                                            40

účast na olympiádách a soutěžích max                             3

aktivní účast v kroužku robotiky SPŠE a OA                    3

celkem (max)                                                    100celkem (max)                100

4. Rovnost bodů

V případě rovnosti bodů u dvou nebo více uchazečů je dána přednost žákům, kteří získali vyšší bodové hodnocení za známky z matematiky z předchozího vzdělávání, při další rovnosti bodů rozhodne vyšší bodové hodnocení za známky z fyziky z předchozího vzdělávání, vždy za období uvedená v odstavci 3.

5. Počet přijímaných uchazečů

V přijímacím řízení může být ve čtvrtém kole přijato

26-41-M/01 Elektrotechnika 20 uchazečů.

6. Zdravotní způsobilost

Podmínkou přijetí do oboru Elektrotechnika je splnění zdravotní způsobilosti pro elektrotechnické obory potvrzené ošetřujícím lékařem na přihlášce ke studiu.

7. Závěrečné vysvědčení

Závěrečné vysvědčení osvědčující ukončení základního vzdělávání předloží uchazeč nejpozději do dne, kdy se stane žákem školy, tj. 1. 9. 2021.

V Mohelnici 14. července 2021

Ing. Miloš Palla 

ředitel školy