<< červenec 2021 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
NAŠI PARTNEŘI

Maturity 2021- aktualizace 11. 3. 2021

Změny ke dni 11. 3. 2021 se týkají především termínů a dalších úlev:

 • Didaktické testy (DT) MZ v jarním zkušebním období se uskuteční ve dnech 24., 25. a 26. května 2021. (Jednotné zkušební schéma zatím není)
 • Mimořádný termín DT MZ se uskuteční ve dnech 7., 8. a 9. července 2021. Blíže k mimořádnému termínu viz dále v textu.
 • Zkoušky profilové části MZ konané ústní formou se budou konat v období od 1. června do 23. července 2021. (Rozpis v tabulce níže)
 • Termín praktické zkoušky na naší škole zůstává dle původního rozpisu.
 • Profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se stávají zkouškami nepovinnými. V případě, že je žák konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení).
 • Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021 bude vydáno nejpozději dne 21. května 2021.

I nadále platí předchozí opatření:

 • Žák, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s maturitní zkouškou může konat maturitní zkoušku, pokud prospěl v prvním pololetí školního roku 2020/2021.
 • Žákovi, který neprospěl nebo nemohl být hodnocen, určí ředitel školy termín konání opravné nebo náhradní zkoušky tak, aby se tato zkouška konala do 30. června 2021. Požádá-li o to žák, umožní ředitel školy vykonání této zkoušky tak, aby se konala do 31. března 2021.
 • V jarním a podzimním zkušebním období 2021 trvá didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti a ze zkušebního předmětu matematika 135 minut.
 • Ten, kdo je přihlášen ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluví z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, může konat tuto zkoušku v mimořádném termínu. Mimořádný termín se koná ve dnech 7., 8. a 9. července 2021 ve školách, které určí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.
 • Žák koná v profilové části maturitní zkoušky zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka pouze formou ústní zkoušky. To platí i pro všechny opravné a náhradní zkoušky maturitní zkoušky uvedených žáků.
 • Žák posledního ročníku je na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2020/2021 hodnocen pouze z předmětů, ve kterých byl v průběhu druhého pololetí vzděláván.

Zdroj:

Opatření obecné povahy - úprava podmínek konání maturitních zkoušek v roce 2021, MŠMT ČR (msmt.cz)

třída

Profilové zkoušky

Praktická zkouška

4.A

1. 6. – 4. 6. 2021

28. 4. 2021

4.B

7. 6. – 9. 6. 2021

29. 4. 2021

4.C

9. 6. – 11. 6. 2021

28. 4. 2021

4.D

14. 6. – 18. 16. 2021

29. 4. 2021

Další podorobnosti zveřejníme, jakmile bude vydáno opatření obecné povahy MŠMT.