Střední průmyslová škola elektrotechniky
a informatiky Mohelnice

Vydejte se na virtuální
prohlídku školy...

Kronika školy

Škola je díky své moderně vybavené laboratoři virtuální reality krajským metodickým centrem VR.

Škola je vybavená datovou infrastrukturou umožňující využití moderních technologií při běžné výuce.

Škola nabízí výuku algoritmizace a programování v jazycích C#, Python, PHP a Javascript.

Výuka 3D grafiky, modelování a designu probíhá na moderních 3D tiskárnách a ve vývojové platformě Unity.

Vybrané části technických a odborných předmětů jsou vyučovány v anglickém jazyce.

V areálu školy je moderní tělocvična a venkovní hřiště. Součástí výuky je lyžařský a cykluturistický kurz.

ELEKTROTECHNIKA

(obor 26-41-M/01)

Studijní obor ELEKTROTECHNIKA je určen pro chlapce i dívky se zájmem o techniku a moderní technologie. Jeho tři zaměření - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, POČÍTAČOVÉ A AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY a PRŮMYSLOVÁ INFORMATIKA - nabízejí každému zájemci o obor širokou škálu předmětů, v nichž se seznámí s elektronikou, průmyslovou automatizací, elektromobilitou či internetem věcí.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

(obor 18-20-M/01)

Studijní obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE je určen pro chlapce i dívky se zájmem o počítače, programování a digitální technologie. Jeho tři zaměření - PROGRAMOVÁNÍ A DATABÁZOVÉ SYSTÉMY, PROGRAMOVÁNÍ, DESIGN A VIRTUÁLNí REALITA a INFORMATIKA V EKONOMICE - nabízejí zájemcům o obor studium programovacích jazyků, počítačových systémů a sítí a počítačového designu.


Erasmus+
a projekty EU

Prohlédnout si projekty


Repozitář
studijních materiálů
OneDrive

Vstoupit do repozitáře