Školní rok 2021/22

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení ve školním roce 2022-2023

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání:

  • 26-41-M/01 Elektrotechnika - silnoproudá elektrotechnika
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika - počítačové a automatizační systémy
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika - průmyslová informatika

V přijímacím řízení může být do oboru Elektrotechnika ve třetím kole přijato 10 uchazečů.

  • 18-20-M/01 Informační technologie - Programování a databázové systémy
  • 18-20-M/01 Informační technologie - Programování, design a virtuální realita
  • 18-20-M/01 Informační technologie – Informatika v ekonomice

V přijímacím řízení mohou být do oboru Informační technologie ve třetím kole přijati 2 uchazeči.

Kritéria pro 3. kolo přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách školy www.spsemoh.cz a na nástěnce v 1. patře hlavní budovy.

  • Termín pro podání přihlášky: do 10. 6. 2022
  • Termín přijímacího řízení: 17. 6. 2022

V Mohelnici 31. května 2022


Kritéria přijetí

Více informací


Průvodce přijímacím řízením

Více informací