<< leden 2022 >>
 • Po
 • Út
 • St
 • Čt
 • So
 • Ne
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
NAŠI PARTNEŘI

Organizační struktura 2020/21

Vedení školy
Ing. Miloš PALLA
ředitel SPŠE a OA
palla@spsemoh.cz
RNDr. Jana SKOPALOVÁ
statutární zástupkyně ředitele
jana.skopalova@spsemoh.cz
ing. Alena VYMAZALOVÁ
ekonomka
vymazalova@spsemoh.cz
Alena NOVOTNÁ
referentka majetkové správy
novotna@spsemoh.cz
Nikol NĚMCOVÁ
sekretariát, personální úsek
nemcova@spsemoh.cz
Poradci a preventisté
Mgr. Tomáš ZÁRYBNICKÝ
výchovný a kariérový poradce
zarybnicky@spsemoh.cz
Mgr. Blanka ZDRÁHALOVÁ
školní metodik prevence
zdrahalova@spsemoh.cz
Ing. Dana TREFILÍKOVÁ
koordinátorka environmentální výchovy
trefilikova@spsemoh.cz
Předsedové předmětových komisí
Mgr. Marta NÁPLAVOVÁ
komise společenskovědních předmětů
marta.naplavova@spsemoh.cz
Mgr. Marcela IŠOVÁ
komise přírodovědných předmětů
marcela.isova@spsemoh.cz
Ing. Dana TREFILÍKOVÁ
komise odborných předmětů elektro
trefilikova@spsemoh.cz
Mgr. Jan BLAŽEK
komise informačních technologií
blazek@spsemoh.cz
Ing. Hana PEKÁRKOVÁ
komise ekonomických předmětů
pekarkova@spsemoh.cz
Ing. Miroslav OPL
komise předmětů praxe
opl@spsemoh.cz
Mgr. Jaroslav ŠVEC
komise tělesné výchovy
svec@spsemoh.cz
Pedagogičtí pracovníci
Ing. Jozef DIVIŠ
třídní učitel 1.A
ICT, ITS, ITA, ZEL, ZAE
divis@spsemoh.cz
Mgr. Eva DUDEŠKOVÁ
třídní učitelka 3.B
AJ1, SCJ-A
dudeskova@spsemoh.cz
Mgr. Dagmar HORÁKOVÁ
CJL
horakova@spsemoh.cz
Mgr. Marcela IŠOVÁ
třídní učitelka 2.A
MAT, FYZ, SMF
marcela.isova@spsemoh.cz
Ing. Miroslav JAROŠ
ZEL, EEN, ELZ, SIZ, ESP, EMS
jaros@spsemoh.cz
Ing. Martin KOUTNÝ
třídní učitel 2.B
ELM, ELZ, EMS
koutny@spsemoh.cz
Mgr. Jan LINHART
ICT, PRG
jan.linhart@spsemoh.cz
Mgr. Květoslav LINHART
OBN, TEV
linhart@spsemoh.cz
Mgr. Marta NÁPLAVOVÁ
NJ2, RJ2, EKO, SCJ-N
naplavova@spsemoh.cz
Ing. Miroslav OPL
PRU, PRZ, TED
opl@spsemoh.cz
Ing. Miloš PALLA
EEN
palla@spsemoh.cz
Mgr. Jiří REBL
PRZ, PRS
rebl@spsemoh.cz
Mgr. Jiřina SEDLÁKOVÁ
třídní učitelka 3.A
CJL, DEJ
sedlakova@spsemoh.cz
RNDr. Jana SKOPALOVÁ
MAT, ICT, ITA, ITS
jana.skopalova@spsemoh.cz
Mgr. Jaroslav ŠVEC
OBN, TEV
svec@spsemoh.cz
Ing. Dana TREFILÍKOVÁ
třídní učitel 4.B
CIT, EMS, ZAE, ZAU, AUT
trefilikova@spsemoh.cz
Ing. Bohumil VESELÝ
ELE, ELM, EMS, MIT, PRU
vesely@spsemoh.cz
Mgr. Tomáš ZÁRYBNICKÝ
třídní učitel 3.D
AJ1, SCJ-A, PRG, ETC, ZEL, CIT
zarybnicky@spsemoh.cz
Mgr. Blanka ZDRÁHALOVÁ
třídní učitelka 4.A
TEV, CHK, ICT, MAT
zdrahalova@spsemoh.cz
Ing. Petra ADAMCOVÁ
třídní učitelka 1.A
ITE, UCE, EKO, EKT, PRA, DAS, ZDP
adamcova@spsemoh.cz
Mgr. Jan BLAŽEK
PCS, PSI, PRG
blazek@spsemoh.cz
Mgr. Jana BUREŠOVÁ
PEK
buresova@spsemoh.cz
Mgr. Iva FRONCOVÁ
CJL, NEJ
froncova@spsemoh.cz
Mgr. Jana HAVLÍČKOVÁ
třídní učitelka 4.C
TEV, ZPV, HOZ, DEJ, OBN
havlickova@spsemoh.cz
Mgr. Helena KOPPOVÁ
MAT, ZPV
koppova@spsemoh.cz
Mgr. Eva KOPŘIVOVÁ
ANJ, TEA, DEJ
koprivova@spsemoh.cz
Mgr. Šárka MIKETOVÁ
třídní učitelka 2.C
CJL, RUJ, OBN
miketova@spsemoh.cz
Mgr. Radoslav NIČE
APC, GPC, ALG, DBS
nice@spsemoh.cz
Ing. Hana PEKÁRKOVÁ
třídní učitelka 4.D
UCE, IEP, EKV, SPE, PRA, PEK
pekarkova@spsemoh.cz
Ing. Josef PEŠKAR
třídní učitel 1.C
HRW, PSI, GPC, ZAE
peskar@spsemoh.cz
Mgr. Eva PLOCKOVÁ
MAT
plockova@spsemoh.cz
Ing. Zuzana ŠTIPLOVÁ
třídní učitelka 3.C
ANJ, EKO
stiplova@spsemoh.cz