Školní rok 2021/22

RADA STUDENTŮ

Co je Rada studentů

Rada studentů je samosprávný studentský orgán svázaný svou činností s SPŠE Mohelnice, avšak na struktuře a chodu školy nezávislý.

Hlavním posláním Rada studentů je rozvíjet a podporovat kulturní život na škole, hájit zájmy studentů, zprostředkovávat jejich kontakt s vedením školy, poskytovat studentům informace o dění na škole a podporovat jejich zájem o události a život na škole.

Tato snaha je soustředěna v těchto základních činnostech:

 • Rada studentů podporuje iniciativy z řad studentů, které mohou oživit nebo zlepšit život studentů na škole
 • Rada studentů informuje studenty o událostech, které se na škole odehrávají
 • Rada studentů sleduje podněty studentů k chodu školy a řeší případné problémy přímo se zástupci školy
 • Rada studentů vystupuje jménem studentů při řešení problémů s vedením školy

Členové Rady studentů pro školní rok 2021/22

 • Martin VYKYDAL (1.A)
 • Petr BEDNAŘÍK (1.B)
 • Michael BROTHÁNEK (1.C)
 • Radka BANÍKOVÁ (1.D)
 • Vojtěch KRYGEL (2.A)
 • Štěpán ŠÍPEK (2.B)
 • Radek MIKŠÍK (2.C)
 • Karel PRACHAŘ (3.A)
 • Julie HROZOVÁ (3.B)
 • Vojtěch DZUBÁK (3.C)
 • Štěpán ŠVÁB (4.A)
 • Martin HLADÍK (4.B)
 • Anna BAJEROVÁ (4.C)
 • Tobias JANČA (4.D)

Rada studentů se schází nejméně jednou za čtvrtletí. Spolu s výchovným poradcem její členové přicházejí řešit, jak zpříjemnit život na škole pro žáky i učitele. Na těchto zasedáních mohou vyslovit svůj názor či výtku k dění na škole a zároveň jsou informováni o nejaktuálnějších tématech, problémech a akcích.