Školní rok 2022/23

RADA STUDENTŮ

Co je Rada studentů

Rada studentů je samosprávný studentský orgán svázaný svou činností s SPŠE Mohelnice, avšak na struktuře a chodu školy nezávislý.

Hlavním posláním Rada studentů je rozvíjet a podporovat kulturní život na škole, hájit zájmy studentů, zprostředkovávat jejich kontakt s vedením školy, poskytovat studentům informace o dění na škole a podporovat jejich zájem o události a život na škole.

Tato snaha je soustředěna v těchto základních činnostech:

 • Rada studentů podporuje iniciativy z řad studentů, které mohou oživit nebo zlepšit život studentů na škole
 • Rada studentů informuje studenty o událostech, které se na škole odehrávají
 • Rada studentů sleduje podněty studentů k chodu školy a řeší případné problémy přímo se zástupci školy
 • Rada studentů vystupuje jménem studentů při řešení problémů s vedením školy

Členové Rady studentů pro školní rok 2022/23

 • Michal VLACH (1.A)
 • Adam VANĚK (1.B)
 • Martin TESAŘÍK (1.C)
 • Martin VYKYDAL (2.A)
 • Petr BEDNAŘÍK (2.B)
 • Michael BROTHÁNEK (2.C)
 • Radka BANÍKOVÁ (2.D)
 • Vojtěch KRYGEL (3.A)
 • Štěpán ŠÍPEK (3.B)
 • Michal CHOCHOLA (3.C)
 • Karel PRACHAŘ (4.A)
 • Julie HROZOVÁ (4.B)
 • Vojtěch DZUBÁK (4.C)

Rada studentů se schází nejméně jednou za čtvrtletí. Spolu s výchovným poradcem její členové přicházejí řešit, jak zpříjemnit život na škole pro žáky i učitele. Na těchto zasedáních mohou vyslovit svůj názor či výtku k dění na škole a zároveň jsou informováni o nejaktuálnějších tématech, problémech a akcích.