Školní rok 2023/24

DOMOV MLÁDEŽE

Informace pro zájemce o studium

Informace pro veřejnost

Ceník

Ubytovaným žákům poskytujeme celodenní stravování v rozsahu snídaně, přesnídávky, oběda, večeře a další svačiny, podle stravovací normy: znění vyhlášky č.107/2008. Ceny za stravu pro cizí zájemce jsou dány kalkulací, která je každoročně aktualizována. Kalkulace platná od 1. 7. 2023.

Žáci

Cizí strávníci

Kontakty

Správní úsek SPŠE a OA
Alena Novotná

Vedoucí vychovatel
Mgr. Dominik Pavel

Vedoucí školní jídelny
Pekařová Jana