Školní rok 2021/22

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Objednávky jídel

Kontakt

Vedoucí školní jídelny
Pekařová Jana

Prostředí jídelny

Ukázky jídel

Ceník

Ubytovaným žákům poskytujeme celodenní stravování v rozsahu snídaně, přesnídávky, oběda, večeře a další svačiny, podle stravovací normy: znění vyhlášky č.107/2008. Ceny za stravu pro cizí zájemce jsou dány kalkulací, která je každoročně aktualizována. Kalkulace platná od 1. 9. 2022:

Žáci

Cizí strávníci