Studenti 3. ročníků SPŠE na odborné stáži v Budapešti

Tomáš Zárybnický
20. 11. 2022
Na svou dvoutýdenní odbornou stáž vyjelo začátkem listopadu v rámci projektu Erasmus+ 20 studentů třetího ročníku SPŠE do maďarského hlavního města Budapešti.
Fotogalerie (36)

 

 

 

Dvacet studentů 3. ročníků oboru Elektrotechnika spolu se dvěma učiteli vyrazilo počátkem listopadu do maďarského hlavního města Budapešti. Na dvoutýdenní odbornou stáž - která byla součástí jejich povinné školní praxe - tam byli vysláni v rámci projektu Mobility pro žáky a pracovníky v odborném vzdělávání Erasmus+.

S realizací celého projektu jim pomohla mezinárodní organizace ETEN (European Training and Education Network), pobyt a praxi v zahraničí jim zprostředkovala budapešťská kancelář 1CEBA (First Central European Benefit Association). Veškeré náklady na projekt, které dosáhly takřka 36000 euro, pokryly fondy EU.

Studenti pracovali v pěti elektrotechnických firmách zabývajících se výrobou silnoproudých zařízení, návrhem, montáží a distribucí elektronických komponent či návrhem a realizací domovních instalací. Měli možnost si v praxi vyzkoušet celou řadu činností, od softwarového návrhu až po výslednou kontrolu kvality.

V průběhu celého projektu - od odborné a jazykové přípravy, až po výsledné hodnocení - studenti postupovali podle jednotné evropské metodiky ECVET, takže díky své účasti na projektu si nejen splnili oborovou praxi, ale také získali Europass, tedy doklad o jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech, díky němuž se stali atraktivnější pro potenciální zaměstnavatele ve všech státech EU.

Nezanedbatelným přínosem stáže byla také jazyková praxe. Jazykem stáže byla angličtina, kterou studenti komunikovali nejen se svými odbornými mentory v jednotlivých firmách, ale také v běžných každodenních situacích. Ukázalo se, že všichni studenti již dosahují jazykové úrovně minimálně B1 podle evropského referenčního rámce, tedy úrovně maturantů na střední odborné škole - ale především si kluci v praxi ověřili, že už se se svou znalostí angličtiny v životě ani ve své budoucí profesi neztratí.

Během profesní stáže jsme nezapomněli ani na kulturní program. O víkendu mezi pracovními týdny jsme si prošli nejzajímavější kulturní a historické památky starého Budína i modernější Pešti - v sobotu to byl Budínský hrad, Matyášův chrám s Rybářskou baštou, Citadela na Gellértově hoře, v neděli nás historická linka metra M1 zavezla na Náměstí hrdinů s památníkem Tisíciletí a k Městskému parku s hradem Vajdahunyad. Poslední večer před odjezdem jsme věnovali obligátní procházce podél Dunaje kolem Řetězového mostu, budov Parlamentu a Národní galerie až k Markétinu ostrovu.

Na samotný závěr proběhlo s pracovníky zprostředkovatelské organizace zhodnocení práce a přínosu, který zahraniční praxe pro každého jednotlivého studenta měla. Odborná stáž v Budapešti nepochybně přispěla k profesnímu i osobnímu růstu všech účastníků.

 

Tomáš Zárybnický a Eva Dudešková