Report ze školního badatelského klubu - polytechnické vzdělávání

Miroslav Opl
25. 02. 2020
Fotogalerie (10)

V rámci projektu „SPŠE Mohelnice - Šablony II“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0014231 jež je financován z Evropského sociálního a investičního fondu probíhá na naší škole od roku 2019/2020 badatelský klub zaměřený na polytechnické vzdělávání. V odpoledních hodinách ho pravidelně každý týden navštěvují nejen žáci našich studijních oborů, ale i žáci základních škol z blízkého okolí Mohelnice.

Žáci zde společně pracují na projektech zaměřených na práci s elektronickými obvody a robotickými stavebnicemi. Pracujeme se stavebnicí LEGO Mindstorms EV3, klasickou mechanickou stavebnicí Merkur a řídící jednotky realizujeme na základě mikroprocesorů ATMEL a platformy Raspberry Pi.

Žáci při stavbě robotů také využívají 3D tiskárnu popř. mohou využít i naši nově vybavenou dílnu ručního a strojního obrábění.

V rámci klubu se také soustředíme na účast v soutěžích. Jednou z takových je např. Středoškolská odborná činnost (SOČ).