Projekt Erasmus - Studenti třetího ročníku SPŠE na stáži v Portugalsku

Tomáš Zárybnický
04. 11. 2020
Na svou dvoutýdenní odbornou stáž vyjelo v polovině října v rámci projektu Erasmus+ 20 studentů třetího ročníku SPŠE do severoportugalského města Braga. Vedle plnění si školních povinností se jim dostalo možnosti poznat krásy historických měst Porta, Guimaraese a Viany do Castelo.
Fotogalerie (42)

Dvacet studentů 3. ročníků oboru Elektrotechnika spolu se dvěma učiteli vyrazilo v polovině října do metropole severoportugalského regionu Norte - starořímského města Braga. Na dvoutýdenní odbornou stáž - která byla součástí jejich povinné školní praxe - tam byli vysláni v rámci projektu Mobility pro žáky a pracovníky v odborném vzdělávání Erasmus+. Odbornou praxi v zahraničí jim zprostředkovala místní organizace BragaMob, veškeré náklady na projekt, které dosáhly takřka 44000 euro, pokryly fondy EU.

Studenti pracovali v devíti elektrotechnických firmách zabývajících se výrobou silnoproudých zařízení, návrhem, montáží a distribucí elektronických komponent či návrhem a realizací domovních instalací. Měli možnost si v praxi vyzkoušet celou řadu činností, od softwarového návrhu až po výslednou kontrolu kvality.

V průběhu celého projektu - od odborné a jazykové přípravy, až po výsledné hodnocení - studenti postupovali podle jednotné evropské metodiky ECVET, takže díky své účasti na projektu si nejen splnili oborovou praxi, ale také získali Europass, tedy doklad o jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech, díky němuž se stali atraktivnější pro potenciální zaměstnavatele ve všech státech EU.

Nezanedbatelným přínosem stáže byla také jazyková praxe. Jazykem stáže byla angličtina, kterou studenti komunikovali nejen se svými odbornými mentory v jednotlivých firmách, ale také v běžných každodenních situacích. Ukázalo se, že všichni studenti již dosahují jazykové úrovně minimálně B1 podle evropského referenčního rámce, tedy úrovně maturantů na střední odborné škole - ale především si kluci v praxi ověřili, že už se se svou znalostí angličtiny v životě ani ve své budoucí profesi neztratí.

Během profesní stáže jsme nezapomněli ani na kulturní program. O víkendu mezi pracovními týdny jsme navštívili město Porto, poznali jeho historické centrum a pluli po řece Douro, se skupinou slovinských studentů jsme zavítali do největšího portugalského přístavu a bývalého hlavní města země Viany do Castelo s její slavnou Bazilikou svaté Lucie (a dopřáli si tam bonusu v podobě koupele v podzimním Atlantiku). Před odletem zpět jsme ještě stačili krátce navštívit nedaleké město Guimaraes, kolébku Portugalska, s jeho královským hradem a středověkým centrem zapsaným na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Na samotný závěr proběhlo s pracovníky zprostředkovatelské organizace zhodnocení práce a přínosu, který zahraniční praxe pro každého jednotlivého studenta měla. Odborná stáž v Portugalsku nepochybně přispěla k profesnímu i osobnímu růstu všech účastníků.

 

Tomáš Zárybnický a Eva Dudešková