Odborná stáž žáků v Irsku

Eva Kopřivová
20. 11. 2022
Dvouletý projekt „Růst kvality v odborném vzdělání“ je projektem třítýdenních odborných stáží žáků Obchodní akademie v Irské republice.
Fotogalerie (48)

Dvouletý projekt Růst kvality v odborném vzdělání je projektem třítýdenních odborných stáží našich žáků v Irské republice. První ročník projektu byl realizován v termínu od 21.1 do 11. 2. 2018, druhý ročník proběhl od 25. 3 do 12. 4. 2019. Jazykem stáže je anglický jazyk. Cílem projektu je posílení odborných dovedností, schopností a zkušeností našich žáků. Stáže jsou zcela hrazené z prostředků fondů EU.

Hostitelskou a zprostředkující organizací je Swan Training Institute se sídlem v Dublinu, který má bohaté zkušenosti s organizováním mobilit v rámci grantových schémat Leonardo da Vinci a následně i Erasmus+. Žáci jsou ubytováni v hostitelských rodinách.

Prvního ročníku odborné stáže v Dublinu se zúčastnili žáci 3. a 4. ročníku oboru Obchodní akademie a Informační technologie. Druhý ročník stáže absolvovali žáci 2. a 3. ročníku Obchodní akademie a Informační technologie. Tato stáž probíhala ve vybraných IT firmách a obchodních společnostech.  Účastníci stáže vykonávali činnosti, které jim byly svěřeny v rámci odborné praxe v daném podniku. Jednalo se například o úpravu funkcí a vzhledu internetového obchodu, práce s technologiemi dotNetNuke, C#, Javascript, integraci služeb dalších firem do webu, údržbu a opravu platebních terminálů, programování, správu IT sítě, práci s grafikou a administrativní práci. Na konci stáže účastníci obdrželi doklad o získané praxi, tzv. Europass Mobilita, který uznávají zaměstnavatelé a vysoké školy v celé EU.

Žáci měli tímto možnost se setkat s odborníky z praxe, poznávat sociokulturní prostředí Irska, prohlubovat si své odborné a jazykové znalosti a dovednosti.

Volné chvíle a víkendy si žáci zpříjemňovali poznáváním nádherných historických památek Dublinu ale i procházkami po pobřeží, objevováním rybářských městeček a přístavů.

 

Eva Kopřivová