Ohlédnutí se za vzdělávacími akcemi v anglickém jazyce

Hana Ellnerová
09. 03. 2023
Skutečnost, že nadaní a schopní žáci v cizích jazycích, zejména pak v anglickém jazyce, už nejsou výsadou pouze gymnázii, potvrzuje, že v posledních letech přicházejí na naši školu žáci se zájmem jak o technické obory, ale zároveň mají výborné jazykové znalosti, které chtějí dále a aktivně rozvíjet.
Fotogalerie (3)

V tomto školním roce se nám podařilo uspořádat dvě zajímavé jazykové akce a další máme ještě před sebou..

V rámci cesty po Olomouckém kraji navštívili naši školu koncem roku 2022 dva američtí diplomaté, kteří působí na Americké ambasádě v Praze. Vybraní žáci se zájmem o jazykové vzdělávání napříč ročníky měli možnost se zúčastnit téměř tříhodinové besedy s diplomaty, kde aktivně diskutovali o tématech, která je zajímala v souvislosti s česko-americkými vztahy, kulturou a taktéž politikou obou zemí. Oba diplomaté byli překvapeni výbornými znalostmi některých studentů a taktéž jejich otevřeným zájmem diskutovat o palčivých tématech současné doby. Vzhledem k úspěchu celé akce přislíbili diplomaté návštěvu naší školy i v dalším roce.

Naší další jazykovou akcí byla návštěva Amerického centra a Britské Rady v Olomouci.

Obě instituce se nacházejí v prostorách UPol Olomouc a nabízejí širokou řadu možností pro další jazykové vzdělávání středoškolských studentů. Americké centrum, které bylo nově otevřeno v září 2022 slouží nejen jako knihovna na zapůjčení americké literatury, ale také jako příjemné místo pro celoroční pořádání besed se zajímavými osobnostmi, dále pak koncertů a dalších akcí jak pro studenty, tak i pro širokou veřejnost. Naši studenti měli možnost ověřit svoje všeobecné i geografické znalosti v kvízu, dále se zapojili v malých skupinkách do „pátrání“ a vyhledávání informací z knih a získání tak odpovědí na zadané otázky. V obou aktivitách projevili dobré jazykové a všeobecné znalosti a schopnost kooperovat ve skupině při soutěži. Naší druhou institucí byla návštěva Britské rady, kde studenti získali cenné informace ke složení mezinárodních jazykových zkoušek, ale taktéž prokázali znalost v oblasti anglické literatury při přiřazování vybraných pasáží z knih k jednotlivým autorům. A na úplný závěr jsme absolvovali prohlídku univerzitní knihovny a jejich jednotlivých částí v místě zvaném Zbrojnice a vyslechli výklad o historii tohoto místa.

V tomto školním roce nás čekají ještě dvě zajímavé návštěvy ve škole , na které se moc těšíme, ale o těchto akcích zase příště..