Žáci prozkoumali ruská města na Katedře slavistiky FF UPOL

Tomáš KOŽUSZNÍK
15. 05. 2023
Fotogalerie (9)

Výlety a exkurze hrají ve vzdělávacím procesu nezastupitelnou roli, jelikož obohacují žáky o nové zkušenosti a perspektivy. Žáci druhého ročníku oboru Informační technologie měli nedávno jedinečnou možnost navštívit chrám sv. Gorazda v Olomouci, kde se seznámili s hlavními rozdíly mezi římskokatolickou a pravoslavnou odnoží křesťanství a stejně tak měli možnost porovnat architekturu a výzdobu pravoslavného chrámu s římskokatolickým.

Následné kroky pak směřovaly na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde byly žákům netradičním způsobem představeny nejznámější ruská města a místa. Exkurze na Katedře slavistiky FF UPOL nabídla žákům nejen teoretické znalosti, ale také praktické zkušenosti s komunikací v ruštině. Během diskusí a aktivit si žáci měli možnost vyzkoušet základní komunikaci v tomto jazyce. Tato interakce jim umožnila prohloubit své jazykové schopnosti a získat sebevědomí při používání ruštiny v reálných situacích. 

Velké díky patří vyučujícím Katedry slavistiky FF UPOL a Ruskému klubu Olomouc, pod jehož záštitou se celá akce konala. Žákům tato exkurze nejenže umožnila posunout se za hranice svého oboru, ale také je povzbudila k využití ruštiny ve svém dalším profesním a osobním životě.