Fiktivní výběrová řízení 2024

Petra Adamcová
16. 01. 2024
Studenti čtvrtých ročníků si mohli vyzkoušet téměř reálná výběrová řízení.
Fotogalerie (12)

Dne 11. ledna 2024 se na naší škole konal 19. ročník fiktivních výběrových řízení. Žáci 4. ročníků si mohli vyzkoušet téměř skutečné výběrové řízení. Reálnost těmto řízením dodává to, že je vedou odborníci z praxe. V letošním roce výběrová řízení vedly personalistky z firmy Innomotics, s.r.o. a HELLA Autotechnik Nova s.r.o. a třetím předsedou komise byl ředitel firmy M.K.R. PLUS, spol. s r.o. Zábřeh. Dalšími členy komisí byli vyučující odborných předmětů. Komise u žáků hodnotila všeobecné znalosti, znalosti odborné, jazykové dispozice, počítačovou gramotnost, schopnosti komunikace, reakce, logického uvažování, orientace v problému. Kromě verbálního projevu se hodnotil i neverbální projev, specifické dovednosti (např. řidičský průkaz), osobnost studenta – jeho asertivita, sebekontrola, sebedůvěra a celkový dojem včetně vhodného oblečení. Podle těchto kritérií členové komise přidělili uchazečům body. Body předsedy komise měly dvojnásobnou váhu. Z každé komise byl vybrán student, který dosáhl nejlepších výsledků. Pozici IT koordinátora by získal Matyáš Búbela, specialista IT projektů Michael Hrubý a pozici elektromechanik VMK Martin Šípkovský. Vítězům blahopřejeme.