Doučování žáků - Národní plán obnovy

Jana Skopalová
10. 02. 2023

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

 

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

Období 1. 1. 2023 – 31.8. 2023

 

Doučování může probíhat ve třech variantách dle potřeb žáků:

Blok skupinových doučování. Blokem se rozumí série doučovacích hodin jednoho vzdělávacího oboru (předmětu) nebo oblasti, které se účastní relativně stálá skupina žáků.

Blok doučování realizovaných individuálně pro jednoho žáka. Blokem se rozumí série doučování žáka v jednom vzdělávacím oboru (předmětu) nebo oblasti.

Jednorázové skupinové či individuální doučování nárazově nad rámec ustálených bloků doučování (např. jednorázové dovysvětlení látky).

 

Další informace naleznete zde.