Volby do školské rady

Jana Skopalová
16. 09. 2022

Oznámení

Volby do školské rady

Volby do školské rady při SPŠE a OA Mohelnice na místo zákonného zástupce žáka a zletilých žáků se uskuteční v pondělí dne 17. 10. 2022. Termín pro podání návrhů kandidátů je stanoven do 30. 9. 2022 do 12.00 hodin.

Zřízení školských rad vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Oprávněným voličem člena školské rady při Střední průmyslové škole elektrotechnické a Obchodní akademii Mohelnice, je pro volbu zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:

Hlasovací lístky budou doručeny osobám oprávněným volit do 10. 10. 2022