Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Jana Skopalová
30. 01. 2023

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024

studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika

studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí

do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika – Silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – Počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika –Průmyslová informatika

Celkem 2 třídy oboru elektrotechnika – 60 žáků.

18-20-M/01 Informační technologie - Programování a databázové systémy

18-20-M/01 Informační technologie - Programování, design a virtuální realita

18-20-M/01 Informační technologie – Informatika v ekonomice

Celkem 2 třídy oboru Informační technologie – 60 žáků.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách školy www.spsemoh.cz a na nástěnce v 1. patře hlavní budovy.

Termín pro podání přihlášky: do 1. 3. 2023

Termín přijímacího řízení:     

V Mohelnici 27. ledna 2023

Ing. Miloš Palla

ředitel školy