Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Jana Skopalová
23. 01. 2024

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024-2025

studijního oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika

studijního oboru 18-20-M/01 Informační technologie

Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku studijního oboru vzdělání

26-41-M/01 Elektrotechnika – Silnoproudá elektrotechnika

26-41-M/01 Elektrotechnika – Počítačové a automatizační systémy

26-41-M/01 Elektrotechnika –Průmyslová informatika

Celkem 2 třídy oboru elektrotechnika – 60 žáků.

18-20-M/01 Informační technologie - Programování a databázové systémy

18-20-M/01 Informační technologie - Programování, design a virtuální realita

18-20-M/01 Informační technologie – Informatika v ekonomice

Celkem 1 třídu oboru Informační technologie – 30 žáků.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách školy www.spsemoh.cz a na nástěnce v 1. patře hlavní budovy.

Termín pro podání přihlášky: do 20. 2. 2024

Termín přijímacího řízení:     

V Mohelnici 22. ledna 2024

Ing. Miloš Palla

ředitel školy