Koordinace VIRTUÁLNÍ A ROZŠÍŘENÉ REALITY s VŠB-TU Ostrava

27. 02. 2023

Dne 26.2. jsme se zúčastnili dne otevřených dveří FEI  VŠB-TU Ostrava pro učitele. Byli jsme příjemně překvapení moderními technologiemi na této technické univerzitě. Proto jsme se na pozvání zástupců VŠB  24. 2. vrátili zpět na vysokou školu a prohlédli jsme si nejmodernější a nejnovější technologie FEI. Navštívili jsme  Laboratoř Smart Factory a Laboratoř asistivních technologií a telemedicíny (budova CPIT TL3). Bylo příjemným překvapením, že nás provázel i náš bývalý absolvent z roku 2011, který pracuje na inteligentním řízení vozidel. Ing. Byrtus Radek nás provedl a seznámil se špičkovou laboratoří Smart Factory, která je určena pro výuku, demonstraci, testování a výzkum technologií používaných v digitalizaci průmyslu 4.0.  Doc. Ing. Vaňuš Jan, Ph.D. prezentoval aktuální moderní trendy ovládání provozně technických funkcí v budovách pomocí technologie KNX v laboratoři asistivních technologií a telemedicíny. Seznámili jsme se s novinkami v oboru a věřím, že zahájená spolupráce v oblasti VR a RR, a robotizace bude pokračovat i následujících obdobích, kdy školy sladí tématické zaměření pro plynulý rozvoj technických kompetencí. 

Ing. Miloš Palla