Pozvánky k přijímacímu řízení

Jana Skopalová
27. 03. 2024

Dne 26. 3. 2024 byly uchazečům odeslány pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. Uchazečům, kteří podali papírovou nebo hybridní (tj. s vygenerovaným kódem ze systému Dipsy) přihlášku, byla pozvánka zaslána doporučeným dopisem. Ostatním uchazečům byla zaslána elektronicky ze systému Dipsy na emailovou adresu.

V případě dotazů kontaktujte p. Novotnou 588 881 623 (linka 223). 773 779 528 nebo p. Skopalovou 588 881 606 (linka 206), 723 716 560.