České panelové šetření středoškoláků

Jana Skopalová
11. 09. 2023

České panelové šetření středoškoláků (CZEPS) realizuje tým sociologů z Akademie věd ČR ve spolupráci s MŠMT a Českou školní inspekcí. Výzkum bude probíhat v následujících čtyřech školních letech (2023-2026) na všech typech středních škol (SOU, SOŠ a gymnázia). Hlavním záměrem výzkumu je zkoumání souvislostí mezi vzděláváním a formováním sociálních postojů v adolescenci. V rámci projektu budou měřeny např. kamarádské vztahy, kritické myšlení, postoje k ostatním skupinám obyvatel, wellbeing, sebevědomí, spokojenost se životem, pocit sounáležitosti se školou a řada dalších postojových otázek. Průzkum bude probíhat každoročně po dobu následujících tří nebo čtyř let se stejnými žáky a žákyněmi.

Více na České panelové šetření středoškoláků.

Pro realizaci průzkumu je třeba využít osobní údaje, a to jméno, příjmení a e-mailová adresa. Proto jsme požádali o souhlas s poskytnutím osobních kontaktních údajů žáků prvních ročníků, kteří budou do výzkumu zařazeni.

Zpracování a uchování osobních údajů

S osobními údaji bude zacházeno jako s informacemi důvěrného charakteru, které podléhají zabezpečení ochrany osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 (GDPR). Osobní údaje budou uloženy na zabezpečených serverech po dobu 10 let od ukončení projektu, tedy do roku 2037 a budou k nim mít přístup pouze členové výzkumného týmu. Správcem osobních údajů, tedy hlavní osobou, je Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. se sídlem Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, IČO 68378025. Zpracovateli osobních údajů, tedy osobami, které s osobními údaji přijdou pro účely realizace výzkumu do styku, jsou Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. a škola, jíž navštěvujete.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je JUSTITIA LEGAL PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář vedená u České advokátní komory a Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 276372, se sídlem Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, IČO 06115071.

Kontaktovat můžete buď přímo správce osobních údajů nebo pověřence pro ochranu osobních údajů, na těchto kontaktech: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (e-mail: socmail@soc.cas.cz, telefon: +420 210 310 220, identifikátor datové schránky: i4gng7e), JUSTITIA LEGAL PARTNERS, s.r.o. (e-mail: legal@justitia.cz, telefon: +420 778 088 818/848, identifikátor datové schránky: yhzi6a3).

Vaše práva

Po Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i., resp. pověřenci pro ochranu osobních údajů, můžete kdykoliv požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz či omezení jejich zpracování. Dále máte právo vznést námitku proti řádnosti jejich zpracování nebo požadovat jejich přenos.

V případě nejzávažnějším, můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Praha 7 – Holešovice, PSČ 170 00, IČO 70837627, e-mail: posta@uoou.cz, telefon: +420 234 665 111 a identifikátor datové schránky: qkbaa2n.

Za spolupráci děkujeme.