SPŠE do nového kabátu

Miloš Palla
31. 08. 2021

V loňském roce se nám ve spolupráci s Olomouckým krajem podařilo realizovat IROPy a vybavit odborné učebny novými moderními technologiemi. Do letošního roku vstupujeme s realizací projektu na  odizolování, zateplení a rekuperaci tepla ve všech budovách školy. Na konci této náročné investice bude nový vzhled školy i s přilehlými budovami. Jsem přesvědčen, že si tento dárek k 70 tému výročí vzniku, škola plně zasloužila.

Miloš Palla