GDPR

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2, jako správce osobních údajů zpracovává údaje pro zajištění vedení dokumentace školy v souladu s ustanovením §28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID datové schránky: jwgevtk, emailem na adrese spse_mohelnice@spsemoh.cz nebo poštou na adrese Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen. Svobody 2, 789 85 Mohelnice.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet i v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontakt na pověřence pro školu:

Tel.:588 881 601
Email:poverenec@spsemoh.cz