Školní rok 2022/23

MATURITNÍ ZKOUŠKA

Tematické okruhy a slohové útvary předmětů společné části

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Písemná práce

 1. Vypravování.
 2. Úvahový text.
 3. Popis pracovního postupu.
 4. Popis prostý, odborný.
 5. Formální dopis.
 6. Motivační dopis.
 7. Zpráva.
 8. Charakteristika.
 9. Článek do časopisu.
 10. Líčení.

Kánon titulů české a světové literatury

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce:
Žák vybírá 20 literárních děl:
Světová a česká literatura do konce 18. století
min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století
min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století
min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. stol
min. 5 literárních děl
  Světová a česká literatura do konce 18. století
 1. Ezop: Bajky
 2. W. Shakespeare: Hamlet
 3. W. Shakespeare: Romeo a Julie
 4. W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy
 5. J. B. de Molière: Lakomec
 6. Světová a česká literatura 19. století
 7. A. S. Puškin: Evžen Oněgin
 8. A. S. Puškin: Piková dáma
 9. E. A. Poe: Havran
 10. V. Hugo: Chrám Matky boží v Paříži
 11. N. V. Gogol: Revizor
 12. H. de Balzac: Otec Goriot
 13. Ch. Dickens: Oliver Twist
 14. G. de Maupassant: Kulička
 15. A. Dumas: Hrabě Monte Christo
 16. J. Austenová: Pýcha a předsudek
 17. E. Brontëová: Na Větrné hůrce
 18. K. H. Mácha: Máj
 19. J. K. Tyl: Strakonický dudák
 20. K. Havlíček Borovský: Král Lávra
 21. K. Havlíček Borovský: Tyrolské elegie
 22. K. J. Erben: Kytice
 23. B. Němcová: Babička
 24. B. Němcová: Divá Bára
 25. J. Neruda: Povídky malostranské
 26. J. Vrchlický: Noc na Karlštejně
 27. Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
 28. Světová literatura 20. a 21. století
 29. Ch. Baudelaire: Květy zla
 30. E. Hemingway: Sbohem, armádo
 31. E. Hemingway: Stařec a moře
 32. R. Rolland: Petr a Lucie
 33. E. M. Remarque: Na západní frontě klid
 34. A. de Saint-Exupéry: Malý princ
 35. I. A. Solženicyn: Jeden den Ivana Děnisoviče
 36. J. Steinbeck: O myších a lidech
 37. A. Christie: Vražda v Orient-expresu
 38. G. Orwell: Farma zvířat
 39. G. Orwell: 1984
 40. P. Coelho: Alchymista
 41. F. Kafka: Proměna
 42. G. B. Shaw: Pygmalion
 43. J. Heller: Hlava XXII
 44. Christiane F.: My děti ze stanice ZOO
 45. J. Nesbø: Krev na sněhu
 46. Česká literatura 20. a 21. století
 47. J. Wolker: Těžká hodina
 48. J. Seifert: Maminka
 49. V. Dyk: Krysař
 50. K. Čapek: Bílá nemoc
 51. K. Čapek: Povídky z jedné a druhé kapsy
 52. E. Bass: Klapzubova jedenáctka
 53. V. Vančura: Rozmarné léto
 54. K. Čapek: R.U.R.
 55. J. Hašek: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
 56. L. Fuks: Spalovač mrtvol
 57. B. Hrabal: Ostře sledované vlaky
 58. B. Hrabal: Postřižiny
 59. J. Drda: Němá barikáda
 60. O. Pavel: Smrt krásných srnců
 61. J. Otčenášek: Romeo, Julie a tma
 62. A. Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
 63. K. Poláček: Bylo nás pět
 64. Z. Jirotka: Saturnin
 65. J. Werich: Fimfárum
 66. V. Kaplický: Kladivo na čarodějnice
 67. V. Havel: Audience
 68. A. Mornštajnová: Hana
 69. A. Mornštajnová: Tiché roky
ANGLICKÝ JAZYK

Písemná práce

 1. Formální email.
 2. Neformální email.
 3. Článek.
 4. Charakteristika.
 5. Vypravování.

Ústní zkouška - obor Informační technologie a Obchodní akademie

 1. The United Kingdom - basic facts, people, political system, history and economy
 2. The United Kingdom - geography, tourist attractions and places of interest
 3. London
 4. Australia
 5. Canada
 6. The USA - basic facts, geography, people, political system, history and economy
 7. Regions of the USA, tourist attractions
 8. New York City
 9. The Czech Republic - basic facts, political system, economy, history, Czech public holidays and state symbols
 10. The Czech Republic - geography and places of interest
 11. Prague
 12. Olomouc
 13. Holidays and festivals of English speaking countries
 14. British and Czech educational system
 15. Ernest Hemingway
 16. Czech and British cuisine, meals, food and eating out
 17. Health and healthy lifestyle
 18. Sport, games and sport events (the Olympic Games)
 19. Travelling and means of transport
 20. Work and career, applying for a job

Ústní zkouška - obor Elektrotechnika

 1. The United Kingdom - basic facts, people, political system, history and economy
 2. The United Kingdom - geography and its tourist attractions and places of interest
 3. London
 4. The Czech Republic - basic facts, political system, economy, history
 5. The Czech Republic - geography, tourist attractions and places of interest
 6. Prague
 7. Olomouc and the Olomouc Region
 8. Global environmental issues
 9. Czech public holidays and traditions
 10. Holidays and festivals of English-speaking countries
 11. British and Czech educational system
 12. Famous names of literature
 13. Health
 14. Sport, games and sport events; the Olympic Games
 15. Travelling and means of transport
 16. Shopping and services
 17. Czech and British cuisine
 18. World of work
 19. Lifestyle
 20. Other English-speaking countries
Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti odborné terminologie.
NĚMECKÝ JAZYK

Písemná práce

 1. Článek na zadané téma.
 2. Neformální dopis - osobní dopis, e-mail.
 3. Vypravování.
 4. Motivační dopis.
 5. Charakteristika.

Ústní zkouška

 1. Meine Familie
 2. Der Mensch und die Technik
 3. Die Freizeit, die Hobbys
 4. Der Sport für Gesundheit
 5. Urlaub, Ferien, Reisen
 6. Der Verkehr, meine Erlebnisse und Erfahrungen
 7. Essen, Trinken
 8. Die Freunde und menschliche Beziehungen
 9. Wohnen, auf dem Lande x in der Stadt
 10. Das Wetter, jede Jahreszeit hat ihren Zauber
 11. Wie feiern wir verschiedene Feste
 12. Unsere Heimat
 13. Prag - unsere Hauptstadt
 14. Bundesrepublik Deutschland
 15. Berlin - Hauptstadt Deutschlands
 16. Republik Österreich
 17. Wien - Hauptstadt Österreichs
 18. Schweizerische Eidgenossenschaft
 19. Kleine Übersicht der deutschen Literatur, Musik, Kunst
 20. Mein Tagesprogramm
Součástí maturitních otázek je práce s cizojazyčným textem, ke kterému jsou přiřazeny gramatické úkoly.
RUSKÝ JAZYK

Písemná práce

 1. Článek na zadané téma.
 2. Neformální dopis - osobní dopis, e-mail.
 3. Vypravování.
 4. Motivační dopis.
 5. Charakteristika.

Ústní zkouška

 1. Rodinný život.
 2. Bydlení.
 3. Můj život.
 4. Škola a vzdělání.
 5. Plány do budoucna.
 6. Jídlo a kuchyně.
 7. Nakupování a služby.
 8. Sport.
 9. Zdraví a nemoci, životní styl.
 10. Cestování.
 11. Město a region, ve kterém studuji.
 12. Praha.
 13. Česká republika.
 14. Ruská federace.
 15. Moskva a další města v Rusku.
 16. Příroda a počasí, ochrana přírody.
 17. Móda a odívání.
 18. Svátky a tradice.
 19. Kultura, významné osobnosti (literatura, divadlo, hudba, malířství)
 20. Mezilidské vztahy, přátelé, můj kamarád
MATEMATIKA

Didaktický test

 1. Číselné obory (množiny)
  • Přirozená čísla
  • Celá čísla
  • Racionální čísla
  • Reálná čísla
 2. Algebraické výrazy
  • Algebraický výraz
  • Mnohočleny
  • Lomené výrazy
  • Výrazy s mocninami a odmocninami
 3. Rovnice a nerovnice
  • Algebraické rovnice a nerovnice
  • Lineární rovnice a jejich soustavy
  • Rovnice s neznámou ve jmenovateli
  • Kvadratické rovnice
  • Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy
 4. Funkce
  • Základní poznatky o funkcích
  • Lineární funkce, nepřímá úměrnost
  • Kvadratická funkce
  • Exponenciální a logaritmické funkce, jednoduché rovnice
  • Goniometrické funkce
 5. Posloupnosti a finanční matematika
  • Základní poznatky o posloupnostech
  • Aritmetická posloupnost
  • Geometrická posloupnost
  • Využití posloupností pro řešení úloh z praxe, finanční matematika
 6. Planimetrie
  • Planimetrické pojmy a poznatky
  • Trojúhelníky
  • Mnohoúhelníky
  • Kružnice a kruh
  • Geometrická zobrazení
 7. Stereometrie
  • Tělesa
 8. Analytická geometrie
  • Souřadnice bodu a vektoru na přímce
  • Souřadnice bodu a vektoru v rovině
  • Přímka v rovině
 9. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
  • Základní poznatky z kombinatoriky a pravděpodobnosti
  • Základní poznatky ze statistiky
live draw hk slot slot demo slot demo slot gacor slot demo slot server thailand slot thailand gacor live draw hk live draw sgp live draw macau live draw sdy togel shio paito hk sbobet live casino akun orang dalam bokep