Školní rok 2023/24

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Podrobná kritéria budou zveřejněna na webových stránkách školy nejpozději 31. ledna 2024.