Školní rok 2023/24

OPERAČNÍ PROGRAM JAN AMOS KOMENSKÝ

Šablony Operační program Jan Amos Komenský patří mezi klíčové výzvy v oblasti regionálního školství.

Cílem je

  • vytvoření a rozvoj otevřeného vzdělávacího systému, který reaguje na měnící se vnější prostředí a poskytuje relevantní obsah vzdělávání v celoživotní perspektivě
  • jedinec vybavený znalostmi a dovednostmi, který dokáže v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale i ve prospěch rozvoje společnosti konkurenceschopné

Šablony umožní další aktivity společného vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání a zajistit úspěch každého žáka. Zaměřují se i na podporu dětí ohrožených školním neúspěchem, za ně se považují také děti ukrajinských běženců, které mohou být z šablon rovněž podpořeny.

Soustředíme se na rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání, metodami vzájemné spolupráce nebo tandemovou výukou. Zaměřujeme se také na inovace ve vzdělávání.